10 - Riverenza grave pro dámy - NDA

Doporučení 10.
O způsobu, jak se naučit Riverenzu grave.

AVERTIMENTO X. Del modo d'imparare la Riverenza grave.

Ž. Pojďte mi objasnit všechny výše uvedené záležitosti, abych
je dovedl vysvětlit svým dámám.

D. VENITE à dichiararmi ciascun de predetti capi, accioche
io gli sappia insegnare alle mie Donne.

M. Nejprve ať se naučí dělat Riverenzu grave
tímto způsobem: totiž tak, že bude stát s nohama u sebe (piedi pari), a má pohnout
levou nohou tři nebo čtyři palce (dita) dozadu, zmíněnou nohu má zcela srovnanou; pak se
má snížit dolů, a dopředu ať ohne kolena, má trochu sklonit
tělo, hlavu rovně, a skloněná se ihned pomaloučku zvedá
nahoru, a připojí nohu na její místo. Upozorňuji, ať si nepočíná tak, jak
to mají ve zvyku zase jiné, že se nejprve stáhnou dozadu, přičemž
se dobře skloní, a pak natlačí trup dopředu, což je čin natolik
nepěkný, že bych mohl říci, že každý, kdo tento pohyb uvidí, přitom
může puknout smíchy. A další ji dělají tak, že se sníží přímo kolmo dolů
vzpřímené a pak se zvednou, takže vypadají skutečně jako kvočny, které chtějí
snášet vejce.

M. Primieramente ella imparerà à fare la Riverenza grave
in questo modo, cioè stando co i piedi pari, ella hà da tirare tre, ò quattro
dita il piè sinistro in dietro, spianato affatto detto pide; poi si
hà da chinare giù, & avanti che piega le ginocchia, hà da piegare
un poco il corpo, & dritta la testa, & subito piegato s'alzerà pian
piano sù, unendo il piè al suo luogo; & averta di non fare, si come
sogliono fare alcune altre, che prima si ritirano in dietro piegando
ben la persona, & dopò spingono innanzi il corpo, cosa, & atto tanto
brutto, che s'io volesse dire à che risembra quel moto, ogn'uno
creparebbe dalle risa. Et alcun' altre la fanno, chinandosi ben giù
dritte dritte, poi s'alzano, che paion proprio una chiocca che voglia
covare l'ova.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti