11 - Cinquepassi gettando la gamba

250px|right|Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola XI z Trattato Secondo

REGOLA XI.
O pětikrocích (cinque passi) s házením pravé nohy dozadu a dopředu vůči
levé.

REGOLA XI.
Delli cinque passi gettando la gamba destra à dietro, & dinanzi dalla
sinistra.

Dělají se tímto způsobem: stojí se v kroku s levou nohou vpředu, udělají se
dvě botte, jedna dopředu a druhá dozadu (tedy přednožení a zanožení) na této noze pravou.
Natáčí se pravým bokem, obě nohy se kladou na zem trochu
se skloněním. Udělají se dva kroky, začíná se pravou
nohou, a cadenza levou, a je to pět úderů (botte). Pak se udělá totéž
na pravé noze. Podle téhož pořádku se dělají i v točení.
Zmíněné kroky se dělají na pět způsobů, prvním tak, jak bylo řečeno výše.

SI fanno in questo modo stando in passo col piè sinistro innanzi, si faranno
due botte una indietro, & l'altra innanzi à esso piede col destro;
voltando il fianco destro, ponendo amendue li piedi in terra
con un poco d'inchino, si faranno due passi cominciando col destro
piede, & la cadenza co'l sinistro, e sono cinque botte; doppo si farà il medesimo
sopra il piè destro, & co'l medesimo ordine si fanno ancora intorno,
li detti passi, i quali si fanno in cinque modi. Il primo come si è detto di sopra.

V druhém se udělají dvě botte s půlobratem (meza volta), skloní se s rozevřením kolen,
a pozvedne se jedna capriola přímá (dritta) a čtverná, s dopadem na levou nohu
levou, udělá se jeden krok pravou a cadenza levou;
s capriolou je to šest úderů (botte).

Nel secondo; fatte le due botte con la meza volta, s'inchinerà aprendo le ginocchia
è si leverà una capriuola dritta passata quattro volte cascando sopra il piede
sinistro, e si farà un passo col destro, & la cadenza col sinistro; e sono con la
capriuola sei botte.

Ve třetím způsobu se dělá totéž, ale při provádění půlobratu (meza volta) se třikrát zatřese
pravou nohou před levou. Pak se skloní a udělají se další kroky
nohou pravou a cadenza levou; je to šest úderů (botte).

Nel terzo modo si farà il medemo, mà nel dare la meza volta si farà tremar tre
volte il piè destro innanzi al sinistro. Poi s'inchinerà. Et si faranno li altri passi
col piè destro, & la cadenza co'l sinistro, sono sei botte.

Ve čtvrtém způsobu se udělají dva skůčky téměř na spárovaných nohách, se špičkami trochu
ven, proti tempu (in contratempo), ve vzdálenosti půl pídě od sebe. Udělají se
další kroky, které byly zmíněny výše a cadenza nohou pravou. A protože
je to osm úderů (botte) v jednom taktu (tempo) hudby, dělají se s velkou hbitostí, se skutky
zmíněnými výše.

Nel quarto modo; si faranno due saltini quasi a piè pari, con le punte un poco in
fuora in contratempo discosto l'un piede dall'altro mezo palmo, si faranno
gli altri passi che si son detti di sopra, & la cadenza col piè sinistro; & perche
sono otto botte in un tempo di suono, si faranno con gran prestezza con le attioni
dette di sopra.

V pátém způsobu se dělá půlobrat (meza volta) s položením pravé na zem, a udělají se
rovně dva kroky, v prvním kroku se levá noha klade k pravé patě.
Ve druhém se ona noha dá opět na své místo, pravou se udělají dva
kroky a cadenza pravou nohou. A protože je to sedm úderů (botte) v jednom taktu (tempo)
dělají se hbitě.

Nel quinto modo si farà la meza volta ponendo il destro in terra, e si faranno
due passi à dritta linea, ponendo il primo passo il piè sinistro al calcagno del
destro; & l'altro tornando esso piede al suo luogo, co'l destro si faranno due
passi, & la cadenza col piè sinistro, & perche sono sette botte in un tempo si
faranno presto.

Kategorie: Negri - Regole 2