11 - Passi Minimi - ND

PRAVIDLO XI.
O způsobu, jak se dělají Passi Minimi.

REGOLA XI.
Il modo da farsi i Passi Minimi.

D. Přál bych si, abyste mi vysvětlil způsob, jak dělat dříve řečené
kroky.

D. VORREI, che mi dichiaraste la maniera da fare i predetti
Passi.

M. Způsob a pravidlo, jak se naučit dělat řečené Passi Minimi
jsou takovéto: nejprve pozvedneš levou nohu levou v tempu (tempo) jedné Minima1),
která je polovinou úderu (mezza battuta). Pak ji postrčíš dopředu, jak bylo právě
řečeno o Puntata Semibreve; doporučuji ti, abys to nedělal příliš
násilně. Pak nastoupí pravá, která je vzadu, tu vystrčíš dopředu,
tak jak jsi to udělal s levou; budeš se i tělem stále nést hrdě (pavoneggiandoti)
s půvabem, elegancí a spanilostí.
Doporučuji protáhnout špičku nohy, když ji budeš
zvedat, poněvadž to dodá větší půvab (gratia) a více se rozevře koleno
oné nohy; skýtá to nanejvýš krásný pohled. A ještě to, že špičky nohou mají
být rovně (diritte) a ne jako to dělají někteří, jimž špička jedné nohy
míří do Levanty a druhá do Ponente. Proto je potřebné,
aby se každá osoba naučila tančit, když ne z jiného důvodu, pak už pouze
pro znalost dobré chůze, aby se líbila a nevystavovala se posměchu těch,
kteří ji vidí chodit. Nyní pojednám o tom, jak se mají dělat Passi
Minimi
v gagliardě.

M. Il modo, & la Regola d'imparare à fare detti Passi Minimi
è questa; in prima alzarai il piè sinistro à tempo d'una Minima,
che è mezza battuta, & poi lo spingerai innanzi, come appunto
s'è detto della Puntata Semibreve, avertendo di non farlo troppo
sforzato; poi succederà il destro, che sarà indietro, & lo sporgerai innanzi,
si come hai fatto col sinistro, & sempre pavoneggiandoti
con gratia, & con vaghezza, accompagnandoli alquanto con la persona;
avertendo d'alzar la punta del piè, quando farai quel moto
dell'alzare, atteso che ci dà più gratia, perche si stende più il ginocchio
di quel piè, e fà bellissima vista; & anco di portar le punte
de i piedi diritte, & non come alcuni fanno, che una punta de piè
mira à Levante, & un'altra à Ponente; & per questa ragione è
necessario ad ogni persona imparare il ballare, se non per altro, solo
per il saper passeggiar bene, acciò sia aggradito, & non deriso da
chi lo vede passeggiare. Hora tratterò come si debban far i Passi
Minimi alla Gagliarda.

1) Může to být čtvrťová nota.

Kategorie: Nobiltà - Regole