11 - Seguito col piede alto alla battuta

PRAVIDLO jedenácté - Seguito s nohou výše na způsob battuta.
REGOLA XI. - Seguito col piede alto alla battuta.

Seguito col piede alto alla battuta se dělá ve čtyřech úderech (battute) tímto
způsobem: na první dobu (battuta) se udělá jeden krok levou nohou, na druhou
další krok pravou, na třetí další krok a najednou se ohnou
obě kolena. Ve čtvrté době (battuta) se udělá zopetto
levou nohou a vazdu se půvabně pozvedne pravá. Pak se začne
praovu nohou a uvedené seguiti tak mají pokračovat.
Tento seguito končívá dvojím způsobem: v prvním tak, jak bylo řečeno výše.
Ve druhém se provedou popsané kroky a nakonec se udělá skůček s pravou nohou vpředu
pozvednutou, půvabně a zdobně.

IL seguito col piede alto alla battuta si fa in quattro battute in questo
modo; alla prima battuta si fa un passo col pie sinistro, alla seconda
un'altro passo col destro, alla terza un'altro passo, piegando ad
un tempo amendue le ginocchia, & alla quarta battuta si fa un zopetto col
pie sinistro, alzando gratiosamente il destro indietro; poi incominciando
col pie destro s'hanno da seguitare i detti seguiti.
Questo seguito si finisse in due modi; nel primo, come si è detto di sopra; nel
secondo si fanno i detti passi; poi nel fine si fa il saltino col pie destro innanzi
alto con gratia è decoro.

Kategorie: Negri - Regole 3