14 - Passetti presti nella Gagliarda - ND

PRAVIDLO XIIII.
O rychlých krůčcích (Passetti presti) v gagliardě, zvaných
Semiminimi.

REGOLA XIIII.
De'Passetti presti nella Gagliarda, chiamati
Semiminimi.

D. Bude mi milé uslyšet, jak mají být dělány tyto krůčky (Passetti).

D. MI sarà caro d'intendere, come vadino fatti questi Passetti.

M. Passetti presti v gagliardě, se nazývají Semiminimi,
protože jsou dělány rychle, nohama dobře nataženýma1). Dělají se tak
dopředu nebo dozadu, ještě také ve vzduchu a na špičkách nohou.
Budeš se pozvedat s hbitostí a obratností, na způsob Cadenzy s nespárovanýma nohama.
Podobně se po způsobu Cadenzy dělají v cascardách
v chůzi dopředu, každý krok na dobu (tempo) jedné trioly (battuta tripla).

M. I Passetti presti nella Gagliarda, si chiamano Semiminimi,
perche van presto fatti con le gambe ben distese, tanto se li farà
innanzi, ò in dietro, come anco in aria, & in punta di piedi, &
con agilità, & destrezza alzando, in guisa di Cadenze con i piè dispari;
similmente à modo di Cadenza, & alle Cascarde si faranno
caminando innanzi à tempo d'una battuta tripla per ciascun
passo.

1) Použit výraz distese, což znamená jak natažené, tak i uvolněné.

Kategorie: Nobiltà - Regole