14 - Seguito battuto al canario

REGOLA XIIII - Del seguito battuto al canario.
PRAVIDLO čtrnácté - O sledu kroků s podupy po způsobu canario.

Každý seguito battuto se dělá na jednu obyčejnou dobu (battuta ordinaria) tímto způsobem, totiž nejprve
se pohne levou nohou, s pozvednutím špičky se pata sune trochu dopředu,
pak se ihned špička zmíněné nohy položí na zem,
lehce se jí dotkne a přitom je pata této nohy vzadu pozvednutá.
Nakonec se má postrčit dopředu až do poloviny pravé nohy,
celým chodidlem na zemi, a když se pokládá na zem, má se jí udeřit tak jak se to dělá, když
se nazouvají boty. Pak v dělání řečených seguiti pokračuje pravá noha a udělá
totéž, co se dělalo levou. V těchto seguiti a v každém dalším skutku
nebo pohybu tance canario má člověk stále dupat nohama
tak, aby měli přihlížející dojem, že se údery jsou prováděny
s mírou a dovedností. A pro toto dupání (battere) nohama dostaly tyto seguiti
jméno battute.

OGni seguito battuto si fa in una battuta ordinaria in questo modo, cioè. Prima
movendo'l piè sinistro, e levandolo con la punta, ha da stirarlo alquanto
innanzi col calcagno. poi subito mettendo la punta del detto piede in terra
ha da schisciarla nel luogo medesimo indietro tenendo alzato il calcagno
di quello; Ultimamente ha da spingerlo innanzi sin'a mezo'l piè destro tenendolo
in terra spianato, & nel porlo in terra battendolo, com'a punto si fa quando
si calzano le scarpe; poi seguendo a far detti seguiti col piè destro; si farà'l
medesimo, che s'è fatto del sinistro, & in questi seguiti, & in ogn'altra attione
ò movimento nel ballo del canario la persona ha sempre da battere i piedi
talmente che si comprenda da gli astanti che le battute hanno fatte con
misura, & con arte, dal qual battere di piedi questi seguiti hanno preso'l
nome di battute.

Kategorie: Negri - Regole 3