14 - Seguito battuto al canario

REGOLA XIIII - Del seguito battuto al canario.
PRAVIDLO čtrnácté - O sledu kroků s podupy po způsobu canario.

Každý seguito battuto se dělá na jednu obyčejnou dobu (battuta ordinaria) tímto způsobem, totiž nejprve
pohnouce nohou levou, a pozvedajíce1) špičkou, má se jí táhnout2) poněkud
dopředu (s) patou. pak ihned kladouce špičku řečené nohy na zem
má se jí doktnout3) v tomtéž místě vzadu držíce pozvednutou patu
této; Nakonec ji má postrčit dopředu až do poloviny nohy pravé držíce ji
srovnanou na zemi, & v jejím kladení na zem udeříce jí jako se to právě dělá když
se nazouvají boty; pak pokračujíce v dělání řečených seguiti nohou pravou; se udělá
totéž, co se dělalo levou, & v těchto seguiti, & v každém dalším skutku
nebo pohybu v tanci canario osoba má stále tlouci4) nohama
tolik aby měli přihlížející dojem že se údery mají být dělány
s mírou, & dovedností, od oněch úderů nohou, tyto seguiti vzaly
jméno battute.

OGni seguito battuto si fa in una battuta ordinaria in questo modo, cioè. Prima
movendo'l piè sinistro, e levandolo con la punta, ha da stirarlo alquanto
innanzi col calcagno. poi subito mettendo la punta del detto piede in terra
ha da schisciarla nel luogo medesimo indietro tenendo alzato il calcagno
di quello; Ultimamente ha da spingerlo innanzi sin'a mezo'l piè destro tenendolo
in terra spianato, & nel porlo in terra battendolo, com'a punto si fa quando
si calzano le scarpe; poi seguendo a far detti seguiti col piè destro; si farà'l
medesimo, che s'è fatto del sinistro, & in questi seguiti, & in ogn'altra attione
ò movimento nel ballo del canario la persona ha sempre da battere i piedi
talmente che si comprenda da gli astanti che le battute hanno fatte con
misura, & con arte, dal qual battere di piedi questi seguiti hanno preso'l
nome di battute.

1) Levare má více významů, mezi nimiž je také vyrazit nebo zvednout, ale také odstranit nebo odejmout...

2) Stirare = prostřít, žehlit, prodlužovat, vytahovat, táhnout. Caroso má na tomto místě schisciare.

3) To není přesný překlad, výraz schisciare mi slovníky neberou, jen výkladový nabízí příbuznost se slovem schisare, což je v kulečníku něco jako zavadit o kouli, dotknout se jí letmo z boku.

4) Italština má dnes několik výrazů pro dupání, nejblíž je tomu sbattere, jinak battere znamená např. klepat, bušit, razit, bít...

Kategorie: Negri - Regole 3