15 - Seguito finto

REGOLA XV - DEL SEGUITO FINTO
O fingovaném sledu kroků.

Tento sled kroků (Seguito) se dělá ve čtyřech dobách (battute), tak jako Seguito ordinario,
tímto způsobem: osoba se nachází na obou nohách u sebe (à piedi pari),
na první dobu (battuta) má pohnout nohou levou a dát ji
dozadu natolik, aby její špička dospěla k pravé patě,
položí na zem pouze špičku této nohy; pak má na druhou
dobu (battuta) vyrazit pravou a spárovat ji s levou jen
ve špičkách nohou, na třetí dobu (battuta) má vyrazit levou a dát ji
dopředu natolik, aby patou dostihla špičku pravé nohy,
držít ji má srovnanou (na zemi), tak má zůstat po čtvrtou dobu (battuta).
Pak, když pokračuje dalšími Seguiti, jeden za druhým, má se držet
tohoto pravidla. Tyto Seguiti se nazývají fingované (finti) proto, že předstírají
chůzi dopředu nebo dozadu, ale jdou dozadu nebo dopředu.

Questo Seguito si fa in quattro battute, come il Seguito ordinario,
in questo modo; Trouandosi la persona à piedi pari, nella
prima battuta ha da muouere il piè sinistro, tirandolo
tanto indietro, che con la punta di esso giunga all fine des calcagno del
destro, & posando in terra solo la punta di esso piede; poi alla seconda
battuta, ha da leuar'il piè destro, & tirarlo al pari del sinistro pur'in
punta di piedi: & alla terza battuta, ha da leuar'il sinistro, & spingerlo
tanto innanzi, che con il calcagno giunga alla punta del piè destro,
tenendolo spianato: & così ha da restare nel tempo della quarta battuta;
poi seguendo gli altri Seguiti di mano in mano, ha da tenere la regola
medesima. Et questi Seguiti si dimandano finti, perche fingendosi
d' andar' innanzi, ò indietro, si và indietro, ò innanzi.

Kategorie: Il Ballarino - Regole