17 - Seguito doppio - ND

PRAVIDLO XVII.
O Seguito Doppio, a odkud pochází
toto jméno.

REGOLA XVII.
Del Seguito Doppio, & donde deriva
questo nome.

D. Je to vskutku veliká radost a potěšení naslouchat,
když mne učíte významy a názvy svých uvážlivých
poznatků a zároveň i způsoby, které od nynějška pomohou i dalším
naučit se velmi snadno a bez mistra
této vznešené taneční ctnosti (virtù del Ballare). Znovu vás však prosím,
nelitujte času a povězte mi, jak mám dělat tento Seguito Doppio a odkud
pochází.

D. E SI grande l'allegrezza, & il piacer che sento, che mi impara
i significati de' nomi di cotesti vostri giudiciosamen
te ritrovati, & insieme il modo col quale altri, senza
Maestro alcuno, potrà da quì innanzi facilissimamente apprendere
cotesta nobil virtù del Ballare; però di nuovo la prego non le
rincresca dirmi, come hò da fare questo Seguito Doppio, & donde
è derivato.

M. A to jsem právě chtěl. Chci tedy, abys věděl, že ten se dělá vždy
tehdy, když se muž nachází s nohama u sebe. Začínat má tou nohou,
která došla do páru, a pokračuje následujícím
způsobem: udělá jeden Trabucchetto levou nohou dozadu na špičce
nohy, pouze tolik, aby tato špička byla v páru s pravou, v této
chvíli pozvedne pravou, s níž udělá totéž; to jsou
drobné kroky (Passi minimi). Udělá jeden Breve levou nohou, která se nachází
pozvednutá vpředu, pak udělá tři další kroky (passi) trochu více
zvolna, na každý krok jeden úder (battuta), v jejich závěru připojí
pravou nohu do páru k levé. Doporučuji, že pokud bude dělat tyto
kroky dozadu, půvabně a elegantně trochu skloní tělo s hlavou
vzpřímenou. Proto se nazývá Seguito Doppio, protože Seguito
Ordinario
neboli Breve, jak mu kdo chce říkat, jsou tři pohyby
nohou, a v tomto je jich šest. A doporučuji, aby pokaždé, když
spojí nohy do páru, se tomu vždy dodal půvab a elegance (gratia) tím, že se trošku
ohnou kolena, a pak se půvabně a elegantně zvedne, jak jsem ukázal
v pravidle o Continenze a Passi puntati. O tomto už ti více
neřeknu; je však čas, abych ti pověděl o Seguito Semidoppio
Ornato
.

M. Appunto quì ti voleva io, però vò che sappi, ch'egli si farà sempre
ogni volta, che trovandosi l'huomo con i piedi uniti, dee con il piè,
che si troverà appareggiato, cominciare, & seguiterà nella seguente
maniera; egli farà un Trabucchetto col piè sinistro in dietro in punta
di piede, tanto, che quella punta sia al pari del destro, & in quello
istante alzerà il destro, col qual farà il medesimo; & questi son
Passi minimi, & uno ne farà Breve col piè sinistro, che si troverà
havere inarborato innanzi; poi farà tre altri passi un poco più
adagio, d'una battuta per ciaschedun passo, al fin de'quali unirà
il piè destro al pari del sinistro. Avertendo, che quando farà quelli
passi in dietro, piegherà gratiosamente un poco il corpo con la testa
dritta: & per questo si chiama Seguito Doppio, perche al Seguito
Ordinario, ò Breve, come habbiamo detto, vanno tre movimenti
di piedi, & à questo ne vanno sei; avertendo ch'ogni volta, che
unirà i piedi pari, sempre gli darà la gratia del piegar un poco le
ginocchia, & poi gratiosamente alzarsi, si come hò mostrato nella
Regola della Continenza, & de' Passi puntati: nè più di questo
discorerotti; ma è tempo, che ti parli del Seguito Semidoppio
Ornato.

Kategorie: Nobiltà - Regole