18 - Seguito battuto al Canario

REGOLA XVIII - Del Seguito battuto al Canario.
O sledu dupavých kroků z tance canario.

Každý Seguito battuto se dělá na jednu čtvrťovou dobu (battuta ordinaria) tímto
způsobem: nejprve se tedy pohne levou nohou, její špička se pozvedne
a pata vpředu trochu dotknout (země); pak se špička této nohy ihned
vede dozadu k zemi, jíž se má dotknout v tomtéž místě
dozadu, se zvednutou patou, a nakonec se má
dát dopředu až do poloviny pravé nohy, rovně na zem.
A když se dává na zem, má se jí dupnout, právě tak, jak se to dělá, když se nazouvají
boty. Pak se v dělání těchto Seguiti pokračuje pravou nohou a udělá se totéž,
co se dělalo levou. V těchto Seguiti i v každém dalším skutku
nebo pohybu v tanci Canario má osoba stále dupat (battere)
nohama, tak aby měli přihlížející dojem, že údery jsou
prováděny přiměřeně a dovedně. A pro toto dupání nohama (battere) dostaly tyto Seguiti
jméno Battuti.

Ogni Seguito battuto si fa in vna battuta ordinaria, in questo
modo, cioè; Prima mouendo il piè sinistro, leuandolo con la punta,
ha da schisciarlo alquanto innanzi col calcagno; poi subito
ponendo la punta del detto piede in terra, ha da schisciarla nel luogo medesimo
indietro, tenendo alzato il calcagno di quello: vltimamente ha
da spingerlo innanzi sin'à mezo il piè destro, tenendolo in terra spianato,
& nel porlo in terra, battendolo come appunto si fa quando si calzano
le scarpe; poi seguendo à far detti Seguiti col piè destro, si farà il medesimo
che s'è fatto del sinistro. Et in questi Seguiti, & in ogn' altra attione,
ò mouimento nel Ballo del Canario, la persona ha sempre da batter'
i piedi, talmente che si comprenda da gli astanti, che le battute siano
fatte con misura, & con arte. Dal cui battere di piedi, questi Seguiti
hanno preso il nome di Battuti.

Kategorie: Il Ballarino - Regole