22 - Salto del fiocco (další)

REGOLA XXII.

Tento se dělá tak, že je zády zcela obrácen směrem ke střapci (fiocco), s nohou levou
vzadu. Oběma nohama se udělá jeden skůček dopředu, pak
jeden krok levou, a lehce rozšířit kolena,
špička pravé nohy se klade k levé patě. V téže
době se povyskočí, nakolik se jen může, pravá noha se překlene
levou a špička zmíněné nohy se povedne natolik, aby
se dotkla střapce; přitom si pomáhájí pravou paží. Dopadne lehce
v témže místě, a toutéž nohou se otočí doleva
zády směrem ke střapci. Toto doporučuji to pro všechny střapcové skoky (salti del fiocco), které
následují. Při dopadu na zem se špička pravé nohy dává k levé patě,
přitom si stále pomáhá pravou paží, začíná se i skončí
v jednom taktu (tempo) gagliardy, s dopadem na pravou nohu, jak lze vidět na
obrázku.1).

QUesto si farà con tutta la schiena rivolta verso il fiocco, co'l piè sinistro
indietro si farà un saltino innanzi con ambi due li piedi; poi
un passo col sinistro, allargando un poco le ginocchia, è mettendo
la punta del piè destro al calcagno del sinistro, in un medesimo
tempo alzandosi con la persona, quanto più potrà, e cavalcando la
gamba destra sopra la sinistra, alzando la punta del detto piede, tanto che con
esso tocchi il fiocco, aiutandosi co'l braccio destro, e lassandosi cadere leggiero
nel medesimo luogo, è con l'istesso piede voltandosi à man sinistra con la
schiena rivolta verso il fiocco, avvertendo questo, & tutti li salti del fiocco che
seguono. Si metterà nel levarlo da terra la punta del piede destro al calcagno
del sinistro aiutandosi sempre co'l braccio destro, si principiarà, & finirà in
un tempo di gagliarda cascando sopra il piè destro, come si può vedere nella
figura.

1) Není mi úplně jasné, který obrázek myslí. Možná ten, který je uveden u Regole XXI, ta se také týká skoku se střapcem.

Kategorie: Negri - Regole 2