22 - Seguito scorso - ND

PRAVIDLO XXII.
O Seguito Scorso, & o jeho původu.

REGOLA XXII.
Del Seguito Scorso, & della sua origine.

D. Za to, co mi Vaše milost řekla, děkuji bez konce, &
prosím vás abyste ukázal jak je dělán tento Seguito Scorso,
& odkud pochází.

D. DI quanto m'hà U.S. detto, la ringratio senza fine, & la
prego di mostrarmi come vadi fatto questo Seguito Scorso,
& dove derivi.

M. Tento pohyb se dělá deseti droboučkými a rychlými krůčky, které se dělají v tempu
jedné Breve, následujícím způsobem. Začneš zvedat levou nohu
a uděláš poloviční krok dopředu s dalšími následujícími,
stále svižně, a na špičkách nohou. A upozorňuji, že když je dělá dáma
neměl by být slyšet žádný hluk trepek. Tělo poneseš
vzpřímené, a nechoď špičkou nohy levé doprostřed
pravé, drž vzdálenost na dva prsty jedné od druhé;
toto se má dělat až k počtu uvedených deseti krůčků; &
tímto způsobem se dělají. A z toho důvodu, že se tyto krůčky dělají rychle
v běhu sálem, nebo jiným místem, kde se tančí, proto se nazývají
Seguito Scorso, protože se při jejich provádění běží1).

M. Questo moto si fà con dieci passettini minuti, e presti, fatti à tempo
d'una Breve, nel seguente modo. Tu dei cominciar alzar il piè
sinistro, & fare un mezzo passo innanzi con gli altri sussequenti,
sempre agilmente, & in punta di piedi; avertendo, che la Dama
nel farli, non faccia sentir niente il rumor delle pianelle, & porti
la persona dritta, & non passi con la punta del piè sinistro la metà
del destro, portandoli distanti se non due dita l'un dall'altro;
& questo ella hà da fare sino al numero de detti dieci passetti; &
in questo modo và fatto. Et perche questi passetti si fanno presti
correndo per sala, od altro luogo ove si balli, per questa ragione è dimandato
Seguito Scorso, perche si fà scorrendo.

1) Čistě pro pořádek – jde o tvar odvozený od slovesa scorrere, což dnes znamená uběhnout, plynout, kanout, listovat, běžně prohlédnout, běžně projít. Ale tady jde opravdu o běh – dříve byl použit tvar slovesa correre a to je opravdu běhat, běžet.

Kategorie: Nobiltà - Regole