23 - Trabuchetto minimo

PRAVIDLO dvacáté třetí - O malém trabocchetto.

REGOLA XXIII - Del trabocchetto minimo.1)

Trabocchetto malý (minimo) se má dělát tímtéž způsobem
jako velký (grave), s tou výjimkou, že jeho doba (tempo) je poloviční;
proto se má za jednu celou dobu (battutta perfetta) udělat jeden trabocchetto
grave
a za stejnou dobu (battuta) se mají udělat tyto dva. A tolik
o trabocchetti stačí.

IL trabocchetto minimo, hà da essere fatto nella medesima maniera,
che'l grave, eccetto che'l tempo di questo non e', se non per la metà
dell'altro; onde dove in una battutta perfetta di tempo si farà un trabocchetto
grave; nella medesima battuta hanno da farsene due, & questo basti,
quanto a i trabocchetti.

1) Shoda s Carosovým popisem téměř doslovná.

Kategorie: Negri - Regole 3