24 - Seguito spezzato schisciato al Canario - ND

PRAVIDLO XXIIII.
O Seguito spezzato schisciato v Canario.

REGOLA XXIIII.
Del Seguito spezzato schisciato al Canario.

D. To, co jste mi pověděl, pro mě bylo velmi cenné, a proto věřím,
že mi bude i mnoho dalšího, co se od vás dozvím a vyslechnu.

D. MI è stato molto caro questo vostro dire, & perche credo,
che molti altri ce ne sieno, m'appresso ad ascoltarvi.

M. Málo mi již zbývá toho, co ti mám vysvětlit, a abych tě nezdržoval
od zvědavosti, řeknu ti, že kdyý chceš dělat Seguito Spezzato schisciato,
budeš stát s nohama u sebe, nejprve pohneš levou nohou, aniž bys zvedl její špičku
od země, ale budeš ji sunout1), nebo, jak lze jinak říci, vléci2)
po zemi. Máš ji posunout dopředu natolik, aby se nakonec patou
téměř připojila k pravé špičce, vzdálena od ní zhruba jeden
či dva prsty. Pak pohneš pravou, tu máš posunout dopředu,
povlečeš ji špičkou po zemi, s patou pozvednutou, tak aby se
špička pravé ocitla za (nebo pod) levou patou,
a na tomtéž místě, kde jsi ji držel pozvednutou, ji necháš padnout na zem jako olůvko,
a uděláš úder, jako by sis špičkou chtěl obout
botu. Totéž uděláš nohou pravou, a tak budeš postupně pokračovat,
stále se vzpřímeným tělem. A upozorňuji, že když začínáš
druhý krok, máš s půvabem (gratia) trochu pozvednout a snížit poněkud tělo,
A tyto Seguiti se nazývají vlečené (schisciati), protože
při jejich provádění se nohy stále vlekou či sunou. Přejdu tedy k tomu,
abych ti pověděl několik věcí nikoli malého významu o dvojných krocích (Doppi).

M. Pochi più mi restano à dichiararti, & per non tenerti
à bada, ti dico, che volendo far il Seguito Spezzato schisciato,
stando con i piedi pari moverai prima il piè sinistro, senza punto levarlo
da terra, ma schisciandolo, ò, come vogliam dire, strisciandolo
per terra, hai da spingerlo tanto innanzi, che col suo calcagno giunga
quasi alla fine della punta del destro, & distante da quello uno
ò due dita in circa; poi movendo il destro, hai da spingerlo innanzi,
strisciando per terra con la punta, & col calcagno alzato, si che
la punta del destro sott'entri di dietro al calcagno del sinistro, &
lo calerai in terra nel medesimo luogo à piombo, si come lo tenevi alzato,
facendo una battuta, come à punto se volessi calzarti la scar
pa; il medesimo farai col piè destro, & cosi seguirai di mano in mano,
sempre con la persona dritta. Avertendo che nel cominciare
il secondo passo hai d'alzarti, & calarti alquanto con la vita,
& con gratia. Et questi Seguiti si dimandino schisciati, perche
nel fargli sempre si strascinano, ò si schisciano i piedi. Onde vengo
à dirti alcune cose di non picciol momento intorno à i Doppi.

1) Použit tvar slovesa schisciare, které je dnes už tak zastaralé, že ho nezná ani speciální italský výkladový slovník. Naštěstí je Caroso vysvětluje ještě pomocí dalšího slovesa, které se do dnešních dob zachovalo, viz pozn. 2.

2) Použit tvar slovesa strisciare, což v dnešní italštině znamená: vléci, šoupat, lehce zavadit, odlézt, škrabat, seškrabat, plížit se, plazit se, třít se, otřít se, lichotit.

Kategorie: Nobiltà - Regole