24 - Trabuchetto grave

REGOLA XXIIII – DEL MODO DI FARE IL TRABUCHETTO GRAVE
(o způsobu dělání Trabuchetto grave)

Trabuchetto grave se dělá tímto způsobem: tedy osoba stojí
na spárovaných nohách a levou nohou má ukročit stranou od pravé
na způsob skůčku o jednu píď1), v téže době (tempo),
kdy se levá klade na zem, lehce na špičku nohy, má se pozvednout pravá
a přiblížit se k ní asi na dva palce (dita) daleko,
obě nohy jsou pěkně rovné, ovšem pravá noha se nedotýká země. Pak
se pravá noha znovu vrátí na místo, kde byla předtím a levá má znovu
udělat efekt, který předtím dělala pravá. Upozorňuji, aby se člověk
při každém Trabuchettu hrdě nesl (pavoneggiarsi) a provedl ho hbitě a s obratností těla.
Má si ošklivit dělat ho tak, jak to mají ve zvyku jiní, kteří po tom, co
na začátku udělali skůček levou nohou a přibližují k ní pravou, jak jsem řekl,
vedou špičku pravé nohy k levé tak neotesaně, že
se jí spíše kopnou, než co jiného,
a totéž pak udělají levou. Tohoto zlozvyku je třeba se střežit, a kdo
ho používá, měl by ho opravit a zlepšit si ho. Každý z těchto
Trabuchetti připadá na jednu celou dobu (battuta perfetta) hudby.

Si fa il Trabuchetto graue in questo modo, cioè; Trouandosi la persona
à piè pari, ha da allargare per fianco in modo di saltetto il
piè sinistro vn palmo lontano dal destro; & nel tempo medesimo,
che'l sinistro si posa in terra, s' ha da leuar' il destro, giugnendolo intorno
à due dita vicino al sinistro leggiermente in punta di piedi, tenendo
ambe le gambe ben stese, non toccando però con esso piè destro la terra; poi
ritirando il piè destro al luogo doue si trouaua, si ha da ritornare col sinistro
à far l' effetto che harà fatto col destro: auertendo di pauoneggiarsi alquanto
ad ogni Trabuchetto, & farlo con agilità, & destrezza di vita:
& schifando di farlo come altri costumano, i quali doppò che hanno nel
principio fatto il saltetto col piè sinistro, nell' accompagnare, com' ho detto,
il destro à quello, lo tirano con la punta del piede tanto sgarbatamente
dietro al sinistro, che paiono più tosto tirar calci, che altro: & il
medesimo faranno poi col sinistro: dal cui effetto è da guardarsi: & chi
l' vsa, deuria correggersi, & emendarsene. Il tempo di ciascuno di questi
Trabuchetti è vna battuta perfetta di musica.

1) Hledala jsem, kolik je vlastně píď. Našla jsem pouze staročeskou délkovou míru tohoto jména, která činí asi 19.9 cm, což odpovídá tomu, jak jsem se Trabucheto v praxi naučila.

Kategorie: Il Ballarino - Regole