25 - Fioretto battuto al canario

PRAVIDLO dvacáté páté - O fioretto s dupáním v (tanci) Canario.

REGOLA XXV - Del fioretto battuto al Canario.

Levá noha se pozvedne vpředu dále od pravé, okolo pěti prstů,
tím vším se na jednu dobu (tempo) udělá jeden zoppetto pravou. Pak se pozvednutá noha
spustí na totéž místo, kde se nacházela. Udělají se čtyři rychlé podupy,
první tou nohou, která byla spuštěna, další pravou;
třetí levou a poslední pravou, ještě s pozvednutím levé. Ta pak
poklesne k půli pravé nohy a prává se ihned pozvedne, stejně daleko a
a vysoko, jako předtím levá. Pak zase klesne a udělá další čtyři
podupy (battute), v posledním zůstane pravá unožená tak, jak bylo výše řečeno
o levé. Tyto dva fioretti, provedené jeden levou a druhý pravou, se dělají
za dobu (tempo) čtyř půlových dob (battute minime) hudby.

ALzando il piè sinistro inanzi distante dal destro, intorno a cinque dita,
& tutto ad un tempo si farà un zoppetto, col destro; poi calando al
medesimo luogo dove si troverà alzato; si daranno quattro battute preste
di piedi; la prima con l'istesso piede, quando si cala; la seconda col destro;
la terza col sinistro, & l'ultima col destro alzando ancora'l sinistro; il quale poi
calando a mezo'l piè destro s'alzarà subito il destro con la medesima distanza,
& altezza, che si fece prima col sinistro poi calando si daranno altre quattro
battute, restando all'ultima'l destro inarborato, come di sopra si dice del
sinistro; & questi due fioretti fatti un col sinistro; & l'altro co'l destro si faranno
nel tempo di quattro battute minime di musica.

Kategorie: Negri - Regole 3