27 - Salto del fiocco (další)

REGOLA XXVII

Tento skok se udělá tak, že se stojí loket (braccio) před střapcem
s pravým bokem rovně obráceným k němu s levou nohou vpředu; udělá se krůček v točení
doleva se zmíněnou nohou blíže se ke střapci, a udělá se jeden
sottopiè pravou nohou gagliardo opět v točení, vyskočí
a dotkne se střapce pravou nohou, a lehce dopadne na totéž
místě (se) špičkou pravé nohy.

QUesto salto si farà stando lontano un braccio co'l fianco destro volto à
dritta linea del fiocco co'l piè sinistro inanzi, è si farà un'passetto intorno
alla sinistra co'l detto piede avicinandosi al fiocco, è si farà un
sottopiè co'l piè destro gagliardo anco intorno, è si leverà con tutta
la persona toccando il fiocco co'l piè destro, cascando leggiero nel medesimo
luogo con la punta del piè destro.

Kategorie: Negri - Regole 2