29 - Salto del fiocco (další)

REGOLA XXIX

Tento skok se udělá tak, že se stojí pod střapcem zády k němu
s nohou levou trochu před pravou. Zmíněná noha se položí
levé patě a rychle se udělají dva sottopiedi ve skoku (in sbalzo) v točení
dvakrát doleva na tomtéž místě, položí se zmíněná
levá pata, vyskočí, dotkne se střapce
pravou nohou a dopadne lehce na stejné místo zmíněnou nohou.

QUesto salto si farà stando sotto al fiocco con la schiena rivolta à quello
co'l piè sinistro un poco inanzi al destro; si metterà il detto piè al
calcagno del sinistro, è si faranno due sottopiedi in sbalzo presto intorno
due volte alla sinistra in un'medesimo luogo, ponendo il detto
calcagno del sinistro, è si leverà con tutta la persona toccando il fiocco col
piè destro, e cascando leggiermente nell'istesso luogo co'l detto piede.

Kategorie: Negri - Regole 2