29 - Trabucchetto breve - ND

REGOLA XXIX.
O Trabucchetto Breve, který dříve nazýval Grave,
& odkud bylo uděláno takové jméno.

REGOLA XXIX.
Del Trabucchetto Breve, che prima si chiamava Grave,
& donde egli habbia havuto cosi fatto nome.

D. Nuže když mi Vaše milost povědla o těch dvojkrocích (Doppi), prosím abyste
mi řekl, které pohyby podle vás následují.

D. HOR che U.S. m'hà parlato di questi Doppi, la prego à
dirmi quai movimenti seguitino lor dietro.

M. Abych ti ty pohyby vyložil, budu pokračovat od Trabucchetto Breve,
který se dělá tímto způsobem. Totiž, stojíš na nohách spárovaných nebo nespárovaných,
podle toho, jak to vyjde, a máš to dělat jak v Balletti, tak i v gagliardě.
Máš se postavit stranou na způsob skůčku na tu nohu, kterou jsi připojil,
nebo na tu, kterou máš vzadu, totiž na levou nohu
dále od pravé. V téže době, kdy se levá noha dává
na zem, se má pravá pozvednout do vzduchu a připojí se k levé
ve vzdálenosti asi dva palce (dita), upozorňuji tě ale, abys ji nedával na zem.
Uděláš to lehce a obratně na špičce nohy, obě dvě
nohy budeš mít dobře natažené1), při dělání skůčku i připojení pravé
podle uvedeného způsobu. Když začínáš dělat zmíněný Trabucchetto, máš sklonit
levý bok, & pravý povytáhnout, aby se tomu dalo více půvabu2); pak vraceje
nohu pravou na místo, kde se nacházela, má se vrátit
levou v dělání efektu, který byl dělán pravou; s doporučením
abys nesl poněkud hrdě (pavoneggiarti) v bocích v každém Trabucchetto, & má se to dělat
s hbitostí, & obratností těla: & ošklivit si dělat to, jak
mají někteří ve zvyku, kteří potom, co začali dělat skůček
nohou levou, a v doprovázení, jak jsem řekl, pravou,
tu táhnou špičkou nohy tak nezpůsobně za levou,
že se jí spíše kopnou, než co jiného; & totéž dělají
pak pravou: & další v dělání tohoto Trabucchetto rozšíří
tolik nohy, že se skutečně zdá, jakoby chtěli močit, věc nanejvýš ohavná
vidět je, & v těchto efektech lze vidět, & kdo to použivá
měl by se opravit, & zlepšit si to: pročež z tohoto důvodu se nazývá
Trabucchetto, protože v dělání skůčku, pak přitáhna nohu
(jak jsem řekl výše) dělá ten pohyb, že se vlastně zdá, jako by
dělal to, že chce trabuccare3) , protože kloně se na stranu levou, s držením
nohy pravé ve vzduchu, zdá se, že tou se vychýlí4); & od toho je odvozeno
jméno Trabucchetto. Nyní budu pokračovat a řeknu ti o Trabucchetto
Minimo
.

M. A dimostrarti i moti, seguita quel del Trabucchetto Breve,
il qual si fà in questo modo, cioè; trovandoti tu à piè pari, ò spari,
secondo accaderà, dei farlo sì alli Balletti, come alla Gagliarda;
hai d'alzare quel piede, che ti troverai havere unito, overo che ti
troverai havere in dietro, per fianco in modo di saltetto, cioè il piè sinistro
lontano dal destro; & nel tempo medesimo, che il piè sinistro
si posa in terra, s'hà da levare il destro in aria, unendolo intorno
à due dita vicino al sinistro; ma averti di non posarlo in terra,
& questo farai leggiermente in punta di piede, tenendo amendue
le gambe ben distese; & in fare il saltetto, & unire il destro nel
modo detto, nel principiare il detto Trabucchetto hai da piegare il
fianco sinistro, & il destro alzare, acciò gli si dia più gratia; poi ritornando
il piè destro al luogo, dove si ritrouava, si hà da ritornare
col sinistro à far l'effetto, c'havrai fatto col destro; avertendo di pa
voneggiarti alquanto co'fianchi ad ogni Trabucchetto, & si dee fare
con agilità, & con destrezza della vita: & schifar di farlo, come
altri costumano, li quali dopò, che hanno nel principio fatto il saltetto
col piè sinistro, nell'accompagnare, come hò detto, il destro,
quello il tirano con la punta del piè tanto sgarbatamente dietro al sinistro,
che paion più tosto tirar calci, che altro; & il medesimo farai
poi col destro: & altri nel far questo Trabucchetto allargano
tanto le gambe, che par proprio, che voglin'orinare, cosa bruttissima
à vederli, & di questi effetti è da guardarsi, & chi l'usa do
vrebbe correggersi, & emendarsene: onde per questa ragione si chiama
Trabucchetto, perche nel far il saltetto, poi stringendo il piede
(come hò detto di sopra) fà quel moto, che par proprio, che quel che
lo fà, voglia trabuccare, perche pendendo à man sinistra, con tenere
il piè destro in aria, par che quello trabucca; & da questo è derivato
il nome di Trabucchetto. Hora seguirò à dirti del Trabucchetto
Minimo.

1) Distese znamená zároveň natažené i uvolněné.

2) Je tu použit termín gratia (v dnešní italštině grazia), který má ještě více významů: půvab, zdvořilost, šarm, elegance, slušnost, laskavost, milost.

3) Caroso použil sloveso trabuccare, které je dnes už zastaralé. Současná italština používá související výrazy traboccare = vychýlit se (ale také vylít se, přetéct, utéct, přeplnit se, překypovat, sršet energií ap. Trabocco pak znamená vyklonění, vychýlení.

4) Použit výraz trabucca, tvar slovesa trabuccare.

Kategorie: Nobiltà - Regole