30 - Trabucchetto Minimo - ND

REGOLA XXX.
O Trabucchetto Minimo.

REGOLA XXX.
Del Trabucchetto Minimo.

D. Prosím Vás (Pane Mistře) abyste mi objasnil ten další
Trabucchetto.

D. VI prego (Signor Maestro) à dichiararmi quest'altro
Trabucchetto.

M. Půjdu a potěším tě, & řeknu, že tentýž způsob máš
dodržovat v dělání Trabucchetto Minimo, jaký se dodržoval
u Trabucchetto Breve, který je v jednom úderu (battuta); & tento je dělán na
polovinu: & tolik stačí k Trabucchetti, pročež přjedu k tomu abych ti řekl
o Fioretti.

M. Vengo à compiacerti, & dico, che il medesimo modo hai
da tenere nel fare il Trabucchetto Minimo, si come s'è tenuto nel
Trabucchetto Breve, che è d'una battuta; & questo và fatto per
la metà: & ciò basti in quanto à i Trabucchetti, onde passerò à dirti
de'Fioretti.

Kategorie: Nobiltà - Regole