31 - Cinque Passi soprapiede in Gagliarda

REGOLA XXXI - DE I CINQUE PASSI SOPRAPIEDE IN GAGLIARDA. (O pětikrocích v gagliardě nad nohou)

Tělo je trochu natočeno směrem (ve výhledu) doleva.
Nejprve se pozvedá levá noha a trochu se vysune dopředu, pak se spustí
dozadu tak, že její špička dospěje téměř k pravé patě
a zakříží se za tuto pravou na roveň s levou, ve vzdálenosti
jeden až dva palce (dita) od ní, pata levé je
pozvednutá. Na tomtéž místě se udělá jeden úder (battuta), pak se
na tomtéž místě udělá další pravou: na poslední se pak srovná
levá noha a na způsob Sottopiede se unoží
pravá dopředu. Potom se tělo natočí trochu doprava a udělá se jeden
Zoppetto levou, pak se pravá noha spustí dozadu a pokračuje se
podle téhož popsaného řádu.

S' Inalzerà prima il piè sinistro, tenendo volta vn poco la vita in
prospettiua alla sinistra, spingendolo alquanto innanzi: poi calandolo
indietro, tal che la punta di esso giunga quasi al calcagno del
destro, s' incrocicchiarà esso destro al pari del sinistro, & distante da
quello vno in due dita, tenendo alzato il calcagno del sinistro col qual
sinistro, alzando, si darà nel medesimo luogo vna battuta: poi se ne
darà vn' altra al luogo medesimo col destro: all' vltimo poi si spianarà
il piè sinistro, & si farà à modo d' vn Sottopiede, inarborando innanzi
il destro; doppò voltando alquanto la vita alla destra, farà vn
Zoppetto col sinistro; poi calando il piè destro indietro, seguirà con l' ordine
medesime detto.

Kategorie: Il Ballarino - Regole