32 - Fioretto Fiancheggiato - ND

REGOLA XXXII.
O Fioretto fiancheggiato1), & o původu
tohoto jména.

REGOLA XXXII.
Del Fioretto fiancheggiato, & dell'origine
di questo nome.

D. SAMOZŘEJMĚ, že zůstávám uspokojen těmito výklady, &
prosím vás abyste pokračoval.

D. CERTO sì, che resto sodisfatto di questi documenti, &
la prego à seguire.

M. Jak už bylo vysvětleno, následuje Fioretto fiancheggiato, který
se udělá stejným způsobem, že se dělají další, v tempu jednoho úderu (battuta),
s výjimkou, že kde Ordinarii2), se dělají v rovné linii dopředu,
tento se má udělat stranou (per fianco); & když se udělá ke straně levé
dá se (v dělání Cadenzy) noha pravá přes levou; & pak
levou se udělá sottopiede pozvedaje pravou; & opačně,
když se dělají ke straně pravé, noha levá má se dát přes
pravou, podle téhož Pravidla. A z konání bokem,
je odvozen Fioretto fiancheggiato, stručně buď, že stále se jde
v každém Fioretto fiancheggiando. Přejdu ti nyní k pojednání o
tom na spárovaných nohách.

M. Al già dichiarato, seguita il Fioretto fiancheggiato, il qual
si fà nello stesso modo, che si fanno gli altri, nel tempo d'una battuta,
eccetto, che dove gli Ordinarii si fanno per dritta linea innanzi,
questo si hà da fare per fianco; & quando si farà dal fianco sinistro
si sopraporrà (nel far la Cadenza) il piè destro al sinistro; & poi
col sinistro si farà il sottopiede alzando il destro; & per contrario,
quando si faranno dal fianco destro, il piè sinistro s'havrà da sopraporre
al destro, con la medesima Regola. Et dall'operare il fianco,
è derivato il Fioretto fiancheggiato, conciosia cosa, che sempre si va
di ad ogni Fioretto fiancheggiando. Vengo hora à ragionarti di
quello à piè pari.

1) To je výraz, který zpravidla překládám jako v natáčení, tedy v natáčení bokem, neboť fianco znamená bok. Výraz fiancheggiare, od nějž se fiancheggiato odvozuje, znamená v dnešní italštině lemovat, stát po boku, být po boku, být obrácen bokem, dělat špalír, vroubit.

2) Zjevně míněn Fioretto Ordinario, který je popsán v předchozím pravidle č. 31.

Kategorie: Nobiltà - Regole