36 - Další skoky (salti)

REGOLA XXXVI

Způsob, jak se naučit točené skoky s pokrčenýma nohama, s jednou nohou nad1) kolenem,
s oběma nohama zkříženýma2), a tři skoky s oběma nohama
pokrčenýma, všechny v točení.

Modo d'imparare i salti tondi con le gambe piegate, & con una gamba sopra il ginocchio,
& con ambedue le gambe trecciate, & tre salti con ambedue le gambe
piegate tutte intorno.

První skok s pokrčenýma nohama se dělá tak, že se stojí na spárovaných nohou, nejdříve
se pozvedne od země a stejně pokrčí obě dvě nohy na (sopra)
nártu, pravou přes? (sopra) levou, s rozevřenými koleny
dopadne v tomtéž místě. Tak, jako dělá toto, udělá totéž
ve výskoku nad země, kolik jen může, otočí se doleva a dopadne
lehce na zmíněné místo na špičky nohou, kolena trochu rozevřenýma.

IL primo salto con le gambe piegate si fà fermandosi con i piè pari, prima
levandosi dritto da terra è piegando ambe le gambe eguali sopra
il collo del piede, la destra sopra la sinistra, & allargando le ginocchia
è cascando nel medesimo luogo, e come si fa questo, si farà il medesimo
levandosi da terra, quanto più si potrà, e voltandosi intorno alla sinistra cascando
leggiermente nel detto luogo in punta di piede, & allargando un poco
le ginocchia.

Udělá se tedy skok s nohama pokrčenýma, skůček s pozvednutou levou nohou,
další s dopadem na spárované nohy. Pak se zvedne do skok jako výše, stejně pokrčí
nohy, s pravou přes3) levou, dopadne na zmíněném místě
s trochu rozevřenými koleny. A jsou to tři údery (botte).

Si farà adunque il salto con le gambe piegate, & un saltino col piè sinistro alto,
un'altro cascando à piè pari; poi si leverà un salto come di sopra piegando
le gambe eguali, e la destra sopra la sinistra, cascando nel detto luogo allargando
un poco le ginocchia, e sono tre botte.

Druhý skok proplétaný (trecciato) poslouží i k učení proplétané kaprioly (capriuola trecciata). Rozdíl
od skočné formy spočívá v tom, že skok se dělá v točení a kapriola
ve výhledu (in prospettiva). Stojí se tedy na spárovaných nohách, rovně vyskočí nad zem a kříží obě nohy
stejně, pravá za,4) a dopadne se na nohy
u sebe. Pak se to udělá znovu a kříží se levá za pravou. Poté, co
to bude dobře uděláno, vyskočí nad zem, hbitě dá pravou za (sopra)
levou nechává procházet nohy, levou za (sopra) zmíněnou, to vše
v jednom skoku. Dopadne na zmíněné místo na spárované nohy, kolena poněkud rozšířená.
A toto je skutečná kapriola proplétaná čtverná (trecciata in quarto).

Il secondo salto trecciato seruirà à imparare ancora la capriuola trecciata, ma differenza
è da un'salto all'altro; perche il salto si volta atorno, & la capriuola si fà
in prospettiva, stando dunque à piè pari si leverà da terra dritto, incrocciando
ambedue le gambe uguali, e la destra sopra la sinistra, e lasciandosi cadere à piè
pari. poi si tornerà à replicare incrocciando la sinistra sopra la destra. doppo che
si haverà ben fatto questo, si leverà da terra con prestezza mettendo la destra sopra
la sinistra, e passando alquanto i piedi, & la sinistra sopra la detta tutto in
un salto, cascando nel detto luogo à piè pari, è con le ginocchia alquanto larghe
e questa è la vera capriuola trecciata in quarto.

Udělá se tedy levou jeden krok v kruhu (passo in circolo) a jeden skůček na spárovaných nohách, vyskočí nad
zem, kolik jen může, a dvakrát zkříží nohy nahoře a dole (sopra & sotto) v točení
doleva. Dopadne na zmíněné místo, kolena trochu rozšířená.
A jsou to tři údery (botte).

Si farà adunque un passo in circolo col sinistro & un saltino à piè pari, e si leverà da
terra, quanto più si potrà incrocciando due volte le gambe sopra, & sotto intorno
alla sinistra, e cascando nel detto luogo con le ginocchia un poco larghe,
e sono tre botte.

Třetí s nohou na? (sopra) koleni. Dělá se tak, že se stojí na spárovaných nohách, vyskočí rovně
nad zem a stejně proplétá levou nohu, špička nohy je výše. Pozvedne
pravou, a přejde jí nad? (sopra) levé koleno, dopadne
na totéž místo na spárované nohy, a až je to ukončeno; vyskočí rovně celým
tělem, kolik jen může, točí se doleva a dopadne na zmíněné místo.

Il terzo con la gamba, sopra il ginocchio, è si fà stando à piè pari, levandosi da
terra dritto, e terciando la gamba sinistra stesa, la punta del piede alto, alzando
la destra, e traversandola sopra il ginocchio della sinistra, si lasciarà cadere
nel medesimo luogo à piè pari, & finito questo; cosi dritto si leverà con tutta la
persona, quanto più potrà, voltando alla sinistra e cascando nel detto luogo.

Udělá se tedy skok s nohou na? (sopra) koleni, zastaví se ve výhledu
s levou nohou vpředu, a udělají se tři skůčky dopředu a mění se přitom nohy: jeden
(s) pravou, druhý (s) levou a další (s) pravou. Dopadne se na spárované nohy v téže
době (tempo), vyskočí nad zem, kolik bude moci, přejde pravou nohou
přes? (sopra) levou, a točí se doleva. Dopadne na spárované nohy, a
jsou to čtyři údery (botte).

Si farà adunque il salto con la gamba sopra il ginocchio, fermandosi in prospettiva
col piede sinistro inanzi, e si faranno tre saltini inanzi, scambiando il piede un
col destro, l'altro co'l sinistro, & l'altro co'l destro cascando à piè pari in un medesimo
tempo; si leverà da terra quanto più si potrà, traversando la gamba
destra sopra la sinistra, è voltando intorno alla sinistra, è cascando à piè pari, è
sono quattro botte.

Čtvrtý skok se udělá podle způsobu těchto tří skoků. Rozdíl je v tom, že tyto tři skoky se dělají
s pokrčenýma nohama, a pravá přes? (sopra) levou; První je malý, druhý
výše, třetí se zvedá nad zem, kolik se jen může, opět se obraceje v točení doleva,
dopadne se na spárované nohy na zmíněné místo, kolena jsou trochu rozevřená.
A jsou to tři údery (botte).

Il quarto salto si fà nel modo delli tre salti. la differenza è, che si fanno questi tre salti
con le gambe piegate, è a destra sopra la sinistra; Il primo piccolo, Il secondo
più alto, Il terzo si leverà da terra, quanto più potrà, rivolgendosi attorno alla sinistra,
è cadendo à piè pari nel detto luogo allargando un puoco le ginocchia,
è sono tre botte.

1) To je pouze jeden z významů předložky sopra, která nabízí víc možností: nad, výše, nahoře, nahoru, na, přes, za.

2) Použit výraz trecciate, což by bylo spíš propletené.

3) Je tu opět předložka sopra. Viz poznámka č. 1.

4) I když je tu zase předložka sopra, u křížení nohou tu teď snad bude význam za. Ale doporučuji vyzkoušet v praxi.

Kategorie: Negri - Regole 2