37 - Cambio, overo Scambiata

REGOLA XXXVII – DEL MODO DI FAR'IL CAMBIO, OVERO SCAMBIATA

Cambio či scambiata, jak jí chceme říkat, se dělá takto: osoba
stojí s nohama u sebe a má udělat pohyb levou nohou, kterou vysune
natolik dopředu, aby její pata byla téměř na úrovni
špičky pravé, ovšem na šíř od ní vzdálena půl pídě,
levou nohu ma pěkně položenou na zemi a nohy rovné. Pak pohne
pravou nohou, má ji překřížit kolem levé, špička
pravé nohy tím míjí levou patu. Pak se levá noha pozvedne
tři palce (dita) vysoko nad zem, a má se vysunout rovně dopředu
tři další palce (dita) od pravé špičky, pak se má vrátit
a srovnat s pravou, to všechno v jedné době (tempo), s trochu ohnutými
a rozšířenými koleny, má se půvabně zakončit seskokem (Balzetto) na obě nohy
u sebe.

IL Cambio, ò Scambiata, che vogliamo dirle, si fa così, trouando
si la persona à piè pari, ha da muouer' il piè sinistro, & spingerlo
tanto innanzi al destro, che quasi con il calcagno di esso stia diritto alla
punta del destro ; però distante per larghezza mezo palmo da quello, tenendo
il piè sinistro ben spianato in terra , & le gambe stese ; poi mouendo
il piè destro , ha da incrocicchiarlo attorno al sinistro, con la punta del
destro attaccata di fuori al calcagno del sinistro . Poi alzando il piè sinistro
tre dita alto da terra, & quello hauendo spinto innanzi per dritta linea
tre altre dita dalla punta del destro , ritornandolo indietro , ha da
pareggiarlo al destro : & tutto ad un tempo chinando un poco le ginocchia
con allargarle alquanto, ha da finirlo gratiosamente con il Balzetto à piedi
pari.

Kategorie: Il Ballarino - Regole