38 - Trango

REGOLA XXXVIII – DEL MODO DI FAR' IL TRANGO

Trango se dělá tak, že se pohne levou nohou, která se rovně vysune
rovně od pravé téměř o píď, tedy šikmo (fiancheggiando),
na tuto levou nohu se došlápne a současně se má poklesnout
v kolenou a trochu je rozevřít, na závěr se má trochu pozvednout
pravá pata, v rozmezí jedné půlové noty (battuta minima). Pak se hned
pozvedne pravá noha, s čímž se má pozvednout levá pata, která se nechá
klesnout dolů v tomtéž rozmezí [noty]. Když je to uděláno levou, pohne
se tímtéž způsobem pravou nohou. Má se pokračovat a udělat tolik, co bylo uděláno
druhou nohou tak, že každé Trango se dělá v rozmezí jedné celé doby (battuta perfetta).

Si fa il Trango mouendo il piè sinistro, & spingendolo quasi per
dritta linea vn palmo più innanzi del destro, però fiancheggiando; &
nel posar di esso piè sinistro, s' ha nello stesso tempo da chinar' ambe
le ginocchia, con allargare alquanto; nel finir del quale, si ha da alzare
alquanto il calcagno destro, nello spatio d' vna battuta Minima; poi subito
alzando il piè destro, s' ha con quello da leuar' il calcagno sinistro, calandolo
giù nello spatio medesimo: il che fatto col sinistro, spingendo il
piè destro nel medesimo modo, ha da seguitar' à far quanto ha fatto con
l' altro piede: talche ogni Trango si fa nello spatio d' vna battuta perfetta.

Kategorie: Il Ballarino - Regole