40 - Capriole (další)

REGOLA XL

První capriola proplétaná (trecciata) čtverná (in quarto) se dělá contrapassando rovně dopředu.
Stojí se s levou nohou vpředu, udělají se dva skůčky
stranou dopředu na spárovaných nohách, jeden zmíněnou nohou, druhý s pravou vpředu,
natočí se zmíněným bokem, vyskočí do kaprioly a proplétá levou na (sopra)
pravou a pravou za levou. Stejně se to dělá i z druhé strany, a jsou to
tři údery (botte).

LA prima capriuola trecciata in quarto si far contrapassando inanzi à
dritta linea, stando co'l pie sinistro inanzi, e si faranno due saltini per
fianco inanzi à pie pari, uno co'l detto piè, l'altro co'l destro inanzi, è
voltando il detto fianco si leverà la capriuola trecciando il sinistro sopra
il destro, & il destro sopra il sinistro, si fà altretanto dall'altra banda, e sono
tre botte.

Druhá proplétaná (trecciata) kapriola se dělá stranou, s jednou otočkou. Stojí se
s levou vpředu, udělají se dva skůčky, jeden stranou, druhý v točení doleva
s dopadem na spárované nohy. Vyskočí se nad zem do kaprioly, s čtverým prostřídáním nohou, jak
se říká výše; stejně se i z druhé strany. A jsou to tři údery (botte).

La seconda trecciata si fa per fianco, voltandò attorno una volta, e stando co'l pie
sinistro inanzi, e si faranno due saltini uno per fianco, l'altro intorno alla sinistra
cascando à pie pari, e si leverà da terra la capriuola passandola quattro volte, come
si dice di sopra, e si farà altretanto dall'altra banda; e sono tre botte.

Třetí se dělá s natočením pravým bokem s levou nohou vzadu. Udělají se dva
skůčky, jeden s zmíněnou nohou pozednutou, druhý s dopadem na spárované nohy. Vyskočí se nad zem
do kaprioly, s čtverným prostřídáním nohou, jak se říká výše. Stejně tak se to dělá
i z druhé strany, a jsou to tři údery (botte).

La terza si fa voltando il fianco destro co'l piè sinistro indietro, e si faranno due
saltini, uno co'l detto pie alto, l'altro cascando a pie pari, e si leverà da terra la
capriuola, passandola quattro volte, come si dice di sopra, e si farà altretanto
dall'altra banda. e sono tre botte.

Čtvrtá se dělá stranou se čtyřmi krůčky v točení. Stojí se s nohou levou vpředu,
pravá noha se pozvedne za (sopra) levou, jednou se otočí dokola na zmíněnou
stranu čtyřmi rychlými krůčky, s dopadem na spárované nohy. Vyskočí nad zem do kaprioly
s čtverným prostřídáním nohou, jak se říká výše. Stejně tak se to dělá i z druhé
strany, a je to pět úderů (botte).

La quarta si fa per fianco con quattro passetti intorno, stando co'l pie sinistro inanzi,
è si leverà il pie destro sopra il sinistro, girando intorno una volta alla detta
mano con quattro passetti presto, cascando à pie pari, e si leverà da terra la capriuola
passandola quattro volte, come si dice di sopra, è si fa altretanto dall'altra
banda, e sono cinque botte.

Pátá se dělá se dvěma skůčky dozadu v otočce. Stojí se s levou nohou vpředu, udělají se
dva skoky, jeden dozadu trochu dále na (sopra) pravé noze s levou
pozvednutou, druhý v točení doprava s dopadem na spárované nohy. Vyskočí se nad zem do kaprioly
s čtverným prostřídáním nohou, jak se říká výše. A jsou to tři údery (botte).

La quinta si fa con due salti indietro in volta, stando co'l pie sinistro inanzi, si faranno
due salti, uno indietro un poco lontano sopra il pie destro col sinistro
alto, l'altro intorno alla destra cascando a pie pari, e si leverà da terra, la capriuola
passandola quattro volte come si dice di sopra, e sono tre botte.

Šestá se dělá zastavovaně (fermato) se třemi kapriolami proplétanými (trecciate). Stojí se na spárovaných nohách, udělají se dvě
kaprioly s čtverným prostřídáním nohou. V téže době (tempo) se vyskočí, kolik se jen svede,
s velikou hbitostí se šestkrát prostřídají nohy v kapriole, totiž nohy se třikrát zakříží
a oddálí, s dopadem, jak se říká výše. A jsou to tři údery (botte).

La sesta si fa fermato con tre capriuole trecciate, è stando à pie pari si faranno due
capriuole passate di quattro in un medesimo tempo, e si levarà quanto più potrà,
passando con grande prestezza sei volte la capriuola, cioè, incroccierà, &
allargherà tre volte le gambe cascando come si dice di sopra, è sono tre botte.

Při dělání sedmé se jde dopředu třemi rychlými výměnami (scambiate) nohou s pravou vpředu,
a dělají se tři rychlé průchody dopředu výměnami (scambiate), s dopadem vždy na obě
nohy, poslední krok na spárovaných nohách. V téže době (tempo) se vyskočí nad zemm
kolik se jen svede, a s hbitostí se šestkrát prostřídají nohy v kapriole, se skutky
uvedenými výše. A jsou to čtyři údery (botte).

La settima si fa andando inanti con tre scambiate presto di piedi co'l destro innanzi,
e si faranno tre passate inanzi presto scambiate, cascando sempre con ambedue
i piedi, & l'ultimo passo à piè pari in un medesimo tempo; è si leverà da terra
quanto più si potrà, passando con prestezza sei volte la capriuola con le attioni
dette di sopra, è sono quattro botte.

Způsob, jak se naučit kaprioly na noze sekané (spezzato), se čtverným prostřídáním ve vzduchu, a s údery (battuto)1)
na nártu nohy, paterné s prostřídáním obou noh a paterné
přímé proplétané jednou nohou.

Modo d'imparare le capriuole sopra un pie spezzato in aria passate in quarto, & battuto
sopra il collo del piede, & in quinto passate con ambidue i piedi, & in quinto
dritto, & trecciate con un piede.

Je tedy desatero kapriol sekaných (spezzato) na noze ve vzduchu, které se dělají v jednom
taktu (tempo) gagliardy2), totiž čtverné, s úderem (battute)3) na nártu nohy,
paterné dvakrát proplétané (trecciate), a dvakrát přímé
pouze s jednou nohou.

Sono adunque dieci le capriuole sopra un piè spezzato in aria, che si fanno in un
tempo della gagliarda, cioè passate in quarto, & battute sopra il collo del piede,
& passate in quinto, & passate due volte trecciate, & due volte dritte con
un piede solo.

1) Zdá se, že existovalo něco zvaného capriola spezzata (což tady s jistou odvahou překládám jako capriola sekaná ) a capriola battuta, což může souviset s údery nebo dupáním nebo ťukáním nohy o nohu.

2) Což může taky zcela obecně znamenat v rytmu gagliardy.

3) Viz poznámka č. 4.

Kategorie: Negri - Regole 2