42 - Sotto sbalzi v capriole

REGOLA XLII

Jsou dva druhy podtrhnutí (sotto sbalzi) v kapriole.
Stranou.
A s levou nohou pozvednutou.

Due sono le sorti delli sotto sbalzi in capriuola.
Per fianco.
E co'l piè sinistro alto.

Sottosbalzi v kapriole se dělají na dva způsoby. V prvním se stojí
v kroku s levou nohou vpředu, udělají se dva skoky, jeden na (sopra) zmíněné
noze s pravou vzadu pozvednutou. Ve druhém se vyskočí, kolik se jen svede,
špička pravé nohy se dá k levé patě, a udělá se kapriola
s dopadem na (sopra) levou nohu, s pravou vzadu pozvednutou.

IN due modi si fanno li sottosbalzi in capriuola. Il primo fermandosi
in passo co'l piè sinistro innanzi. si faranno due salti, un sopra il detto
pie co'l destro indietro alto; l'altro si leverà quanto più si potrà mettendo
la punta del pie destro al calcagno del sinistro, e si farà la capriuola
cascando sopra il pie sinistro co'l destro indietro alto.

Druhý se dělá tak, že se stojí s levou nohou vpředu, s nataženou nohou a pozvednutou špičkou,
udělá se kapriola s dopadem na (sopra) zmíněnou nohu s pravou pozvednutou vzadu.
Pak se dá špička pravé k levé patě a vyskočí se do kaprioly,
dopadne se na (sopra) nohu pravou vzadu, jako výše. Podle téhož
pořádku se dělají v točení na jednu i druhou stranu. A podle tohoto způsobu dostal tento
skutek jméno podtrhnutí (sotto sbalzo)1) v kapriole na (sopra) jedné noze.

L'altro si fa stando col pie sinistro innanzi, e con la gamba stesa, e la punta del pie
alto, e si farà una capriuola cascando sopra il detto pie co'l destro alto indietro.
poi si metterà la punta d'esso destro al calcagno del sinistro, e si leverà la capriuola,
cascando sopra il pie destro indietro, come di sopra, & co'l medesimo
ordine si fanno intorno d'una banda, & l'altra, & in questo modo ha preso questo
atto nome del sotto sbalzo in capriuola sopr'un piede.

1) Sotto znamená pod, vespod, spodní, za, během. Sbalzo má v dnešní italštině významy trhnutí, škubnutí, smyk, skok, poskok, výkyv, výčnělek, výstupek.

Kategorie: Negri - Regole 2