43 - Cambio, overo Scambiata - ND

REGOLA XLIII.
O způsobu Cambio, neboli Scambiata.

REGOLA XLIII.
Del modo del Cambio, overo Scambiata.

D. Zdá se mi, že už nezbývá více co říci o capriolách, proto
vás prosím, pokud je vám libo, abyste přistoupil k objasnění toho, jak
má být dělán tento cambio neboli scambiata.

D. MI pare che non resta più che dire intorno alle Capriole, onde
vi prego, che vi piaccia di venire à mostrarmi come
vadi fatto questo Cambio, overo Scambiata.

M. Cambio neboli Scambiata, jak jim chceme říkat, se dělá takto: osoba se nachází
na spárovaných nohách (à piedi pari), má pohnout levou nohou a posunout ji
dopředu k pravé natolik, aby její pata byla rovně téměř
u špičky pravé, ovšem na šířku od ní vzdálená na půl pídě (mezzo palmo),
levou nohu drží dobře srovnanou na zemi (in terra), nohy natažené.
Pak pohne pravou nohou, jejíž špičku má dát dozadu
k levé patě, na způsob sottopiede. Pak v téže době (tempo) pozvedne
levou nohu na tři prsty vysoko nad zem, tuto má
vyrovnanou1) rovně vpředu tři další prsty od špičky
pravé, opět ji vrací dozadu, má se připojit k pravé, všechno na
jeden dobu? (tempo) trochu přitom ohne a rozšíří kolena,
končit má půvabně a elegantně na spárovaných nohách (à piedi pari). Nazývá se tedy Cambio
neboli Scambiata, protože mění pohyb, jímž je dělán;
je dáno, že se jich nemá dělat více, než pouze jeden. A to ti může postačit;
přejdu k tomu, abych ti vysvětlil, jak se má dělat Trango a odkud
pochází.

M. Il Cambio, ò Scambiata, che vogliamo dirle, si fà cosi; trovandosi
la persona à piedi pari, hà da movere il piè sinistro, & spingerlo
tanto innanzi al destro, che quasi col calcagno d'esso stia dritto alla
punta del destro, però distante per larghezza mezzo palmo da quello,
tenendo il piè sinistro ben spianato in terra, & le gambe stese;
poi movendo il piè destro, con la punta d'esso hà da porla di dietro
al calcagno del sinistro, à modo d'un sottopiede. Poi alzando il piè
sinistro in quel medesimo tempo tre dita alto da terra, & quello havendo
spinto innanzi per dritta linea tre altre dita dalla punta del
destro, ritornandolo in dietro, hà d'unirlo al destro, & tutto ad
un tempo chinando un poco le ginocchia, con allargarle alquanto,
il dee finire gratiosamente à piedi pari. Et però si chiama Cambio,
overo Scambiata, perche cambia il movimento, col qual và fatto,
atteso che non se ne può fare, se non un solo; & questo ti può bastare:
& venirò à dichiararti, come si dee fare il Trango, & da
che derivi.

1) V originále je výraz spinto, který nedává smysl. Pokud by tam ovšem bylo spianato, bylo by to odvozeno od slovesa spianare, a to znamená: vyrovnat, vyválet, srovnat se zemí, rovnat, hladit, vyžehlit, vypracovat, odstranit.

Kategorie: Nobiltà - Regole