43 - Sottopiedi

REGOLA XLIII

Jsou čtyři druhy sottopiedi, dva s kapriolou, dva na zemi.
Sottopie s capriolou rovně.
V točení s kapriolou.
Na zemi stranou.
V točení na zemi.

Quattro sono le sorti delli sottopiedi due con la capriuola, & due per terra.
Sottopiedi con la capriuola à dritta linea.
Intorno con la capriuola.
A terra per fianco.
Intorno à terra.

Sottopiedi se dělají dvěma způsoby. První s kapriolou na (sopra) jedné
noze; stojí se ve výhledu, a při tomto způsobu se dělá i točení
na jednu i druhou stranu. Udělá se skůček na levé noze,
když dopadá, pozvedne se vzadu pravá vzadu. Ta se dá k levé patě
a v téže době (tempo) se vyskočí do kaprioly, čtyřikrát se prohodí
levá noha a dopadne se v kroku. Podle téhož pořádku se dělají
i v točení na jednu či druhou stranu. Zmíněné sottopiedi na zemi se dělají
stranou a v točení uvedeným způsobem, s tím rozdílem, že tamty se dělají s kapriolou,
a tyto na zemi.

IN due modi si fanno i sottopiedi, il primo con la capriuola sopr'un
piede, stando in prospettiva, & nel detto modo si farà ancora intorno
d'una banda, & dall'altra, è si fa un saltino sopra il piè sinistro, & nel
calarlo si alza il destro indietro; il quale mettendo al calcagno del
sinistro in un medesimo tempo si leverà la capriuola passandola quattro volte
col piè sinistro, e cascando in passo; & co'l medesimo ordine si fanno voltando
intorno da una parte, & dall'altra, & li detti sottopiedi à terra si fanno per
fianco, & intorno nel detto modo, eccetto che quelli si fanno con la capriuola,
& questi à terra, terra.

Kategorie: Negri - Regole 2