46 - Tabulka cinque passi

REGOLA XLI.1)
Tabulka pětikroků (cinque passi) ve dvou a třech taktech (tempi) gagliardy contrapassando,
dvojných variací, všech v točení, i těch, které se dělají dopředu a dozadu
v točení bez skoků, všech točených variací i těch, které se
v točení dělají dopředu a dozad, všech podle řádu, a dalších zvedaných
nad zem s kapriolami a různými skoky.

REGOLA XLI.
Tavola delli cinque passi di due, & de tre tempi di gagliarda contrapassando, &
delle mutanze doppie tutte intorno, & di quelle, che si fanno inanzi, & indietro
atorno senza salti, & delle mutanze tutte intorno, & di quelle, che si
fanno innanzi, & indietro è intorno tutte disposte, & altre da
terra con capriuole, è con diversi salti.

Tyto druhy kroků se mají dělat jednou nohou a pak druhou; takto se mají
dělat i všechny variace.

Questa sorte de passi si deve fare con un piè, & poi con l'altro, & cosi si devono
fare ancora tutte le mutanze.

Je šest druhů pětikroků (cinque passi) ve dvou taktech (tempi) a v contratempo.

Sei sono le sorti delli cinque passi, di due tempi, è in contratempo.

Jsou čtyři druhy pětikroků (cinque passi) ve dvou a třech taktech (tempi) s kapriolami
a dalšími skoky.

Quattro sono le sorti delli cinque passi di due, è tre tempi con capriuole,
& altri salti.

Je šest druhů dvojných variací, všechny v točení (intorno) na zemi (à terra à terra).

Sei sono le sorti delle mutanze doppie tutte intorno à terra à terra.

Je šest druhů variací všechny v točení (intorno) nad zemí, s různými skoky.

Sei le sorte delle mutanze tutte intorno alto da terra con diversi salti.

Je šest druhů variací dopředu a dozadu v točení, nad zemí se skoky.

Sei le sorti delle mutanze inanzi, è indietro intorno alte da terra con salti.

1) Negri má v originále na tomto místě toto číslo, tedy 41. V pořadí je to ale Regola č. 46.

Kategorie: Negri - Regole 2