49 - Cinque passi - další variace

REGOLA XLIX.

První variace celá v točení: udělá se jeden skok dopředu a špička
pravé nohy se dá dozadu k levé patě, udělají se čtyři kroky
dopředu v točení doleva (s) nohou pravou, onou jeden sotto sbalzo
v kapriole, a s pozvednutou levou nohou se udělají dvě ricacciate, jedna nízko,
druhá vysoko na způsob točeného skoku (salto tondo), dva údery (botte), jeden dopředu a cadenza levou,
dvě dupnutí (battute) pravou nohou, čtyři botte di campanella levou,
dopředu a dozadu, cadenza touto nohou. Tato variace má jedenadvacet úderů (botta)
ve třech taktech (tempi) hudby.

LA prima mutanza tutta intorno, si fa un salto inanzi mettendo la punta
del pie destro dietro al calcagno del sinistro, e si fanno quattro passi
innanzi intorno al sinistro co'l pie destro, con esso un sotto sbalzo in
capriuola, e co'l pie sinistro alto si fanno due ricacciate, una à basso,
l'altra alta à modo di un'salto tondo; due botte una inanzi, e la cadenza co'l sinistro,
due battute col pie destro; quattro botte di campanella inanzi, e indietro
col sinistro; e la cadenza con esso pie. questa mutanza e di ventiuna botta,
& di tre tempi di suono.

Ve druhém způsobu se dělají dvě přednožení s pozvednutou pravou nohou v točení doleva,
pět botte della campanella levou, dvě cascate jedna na (sopra) této noze
s pravou pozvednutou vzadu a druhá s levou, zmíněnou se udělají se dvě sincope,
zanožení a přednožení, dva fioretti, jedno zanožení, jeden sottopiede
pravou a cadenza levou. Tato variace má 23. úderů (botte) a čtyři
takty (tempi) hudby.

Nel secondo modo si fanno due botte inanzi co'l pie destro alto intorno al sinistro,
cinque botte della campanella co'l sinistro, due cascate una sopra esso pie co'l
destro alto indietro, e l'altra co'l sinistro; e si fanno due sincope co'l detto, due
botte indietro, & innanzi; due fioretti, una botta indietro, un sottopiede co'l
destro, e la cadenza co'l sinistro. Questa mutanza e di 23. botte, & di quattro
tempi di suono.

Ve třetím se dělají dva skůčky na spárovaných nohách, oba doleva, jeden sottopie
pravou, pět krůčků v běhu (in fuga) levou, a tři recacciate, jedna touto nohou, druhá
pravou, a poslední na způsob točeného proplétaného skoku (salto tondo trecciato). Jedno přednožení
levou, dva fioretti, tři botte di campanella) a cadenza zmíněnou nohou.
Tato variace má dvacet úderů (botte) a tři takty (tempi) hudby.

Nel terzo si fanno due saltini a piè pari, tutti intorno a man sinistra, un sottopie co'l
destro cinque passetti in fuga co'l sinistro, e tre recacciate una con esso piè l'altra
col destro, e l'ultimo a modo d'un salto tondo trecciato; una botta innanzi co'l
sinistro; è due fioretti e tre botte di campanella, e la cadenza co'l detto piede. è
questa mutanza ha vinti botte, & tre tempi di suono.

Ve čtvrté se dělá jeden skůček na spárovaných nohách doleva, přednožení
levou a zanožení pravou, touto jeden sottopiede, dvě scambiate
levou, dvě přednožení pravou, zanožení a přednožení, dva fioretti,
jeden krok (s) levou, druhý krok (s) pravou, a cadenza levou. Tato
variace má devatenáct úderů (botte) a jsou to tři takty (tempi) hudby.

Nel quarto si fa un saltino à pie pari intorno alla sinistra; due botte, una innanzi co'l
sinistro; l'altra adietro co'l destro; un sottopiede con esso; due scambiate co'l
sinistro, due botte inanzi co'l destro, & due indietro, e innanzi, due fioretti,
è un passo co'l sinistro, un'altro passo co'l destro, è la cadenza co'l sinistro, questa
mutanza ha diecinove botte, & è di tre tempi di suono.

V páté se dělají dva údery (botte) v točení doleva s touto nohou pozvednutou, dvě botte di
campanella
a cadenza pravou, přednožení a zanožení v otočce,
a zmíněná noha se dá na zem. Přednožení a zanožení a cadenza
levou, touto tři scambiate zvolna ve skůčku, jeden skůček na (sopra)
pravé nozeé, špička a pata (punta e calcagno) levou, tři cascate, první na zmíněné noze,
další dvě na (sopra) jedné noze a druhou přednožení, cadenza
levou. Tato variace má jedenadvacet úderů (botta) a čtyři takty (tempi) hudby.

Nel quinto si fanno due botte intorno alla sinistra con esso pie alto; due botte di
campanella, e la cadenza co'l destro, due botte in girata; una inanzi; l'altra indietro,
mettendo il detto piede in terra; due botte innanzi, e indietro, e la cadenza
co'l sinistro; tre scambiate in saltino adagio con esso; un saltino sopra il
pie destro, e punta, e calcagno co'l sinistro, tre cascate, la prima sul detto piede,
l'altre due sopr'un piede, & su l'altro una botta innanzi, & la cadenza co'l
sinistro; questa mutanza ha vint'una botta, & quattro tempi di suono.

V šesté se dělají přednožení a zanožení pravou nohou v točení
doleva, zanožení a přednožení levou, dvě riccacciate, jedna
touto nohou, druhá pravou, zmíněnou jeden sottopiede a cadenza levou,
jeden krok, kdy se dává špička pravé nohy k levé patě, tři krůčky v běhu (in
fuga
), a touto nohou zanožení, jeden sottopiè pravou a cadenza
levou. Tato variace má osmnáct úderů (botte) a tři takty (tempi) hudby.

Nel sesto si fanno due botte, una innanzi, l'altra indietro co'l pie destro intorno
alla sinistra; due botte indietro, e innanzi co'l sinistro, due riccacciate, una con
esso piede; l'altra co'l destro, un sottopiede co'l detto, è la cadenza co'l sinistro;
un passo ponendo la punta del pie destro al calcagno del sinistro; tre passetti in
fuga, & con esso piede una botta indietro un sottopiè co'l destro, e la cadenza
co'l sinistro. questa mutanza ha diciotto botte, & tre tempi di suono.

Kategorie: Negri - Regole 2