51 - Groppo - ND

REGOLA LI.
O motanici (Groppo) a jak se dělá ve variacích gagliardy.

REGOLA LI.
Del Groppo da farsi alle Mutanze della Gagliarda.

Ž. Povězte to, co jste nadhodil o Groppo, protože velmi toužím,
abych se jej naučil.

D. DITE ciò, che del Groppo havete proposto, perche desidero
assai d'impararlo.

M. Ten se dělá tak, že se tělem nacházíš s levou nohou
vzadu, toutéž uděláš jeden Trabucchetto na levou stranu
a v téže době (tempo) se snížíš a zakřížíš nebo lépe řečeno
zapleteš vzadu pravou nohu. Tou uděláš další
Trabucchetto doprava a zakřížíš levou vzadu za pravou.
Pak se levou udělá další Trabucchetto doleva a za ni se vzadu
zakříží pravá, tak jak se to dělalo poprvé.
Touto položenou na místě levé se udělá jedna Sommessa pravou,
v téže době (tempo) se ovšem levá noha pozvedne trochu stranou (inarborato)
vpředu a tímto způsobem se Groppo zakončí. Toto
se dělá v době (tempo) tří úderů (battute) gagliardy. A kvůli tomuto
zakřížení, či zaplétání nohou, které se má dělat
nohama dobře zapletenýma a napjatýma, vzniklo toto jméno. Přejděme
nyní k rozmluvě o Pirlotto.

M. Questo si fà trovandosi con la persona havere il piè sinistro
in dietro, con quello stesso si fà un Trabucchetto al lato sinistro,
& nel tempo medesimo, che si cala s'incrocicchia, overo per dir
meglio, s'ingroppa di dietro il piè destro: col quale si fà un'altro
Trabucchetto alla destra incrocicchiando il sinistro dietro al destro:
poi col sinistro si fà un altro Trabucchetto al lato sinistro, incrocicchiando
dietro ad esso il destro: come hà fatto la prima volta, col
quale ponendo nel luogo del sinistro, si fà una Sommessa col destro,
alzando però in quel medesimo tempo il piè sinistro alquanto inarborato
innanzi, & in questo modo si finisce il Groppo, & questo
và fatto à tempo di tre battute della Gagliarda. Et per questo
incrocicchiamento, overo ingroppamento di piedi, che hà da farsi co'
piedi ben ingroppati, & stretti, hà pigliato cotal nome. Passiamo
hormai à ragionare del Pirlotto.

Kategorie: Nobiltà - Regole