54 - Ballo del piantone

REGOLA LIIII.

Poté co jsem předložil pravidla (regola) všech pohybů, které se dávají
do tančení gagliardy; naznal jsem, že by bylo vhodné přidat ještě
nějaké krátké pravidlo či něco na způsob krátkého zastavení u ballo del piantone,
dle libosti. Tento tanec se dělá dvěma způsoby, první je tento:
Kavalír se půjde chopit dámy a poté, co spolu udělají poklonu (Riverenza), procházejí se
trochu v tanci, pak se dáma pustí se skutky řečenými výše.
A poté, co udělali promenádu a zatančili si podle své libosti, kavalír se otočí proti
dámě, udělají spolu poklonu (riverenza). Pak se on vrátí na
své místo a dáma se v té době trochu prochází. Až to bude uděláno, chopí se
dalšího kavalíra a udělají spolu tytéž skutky, poklonu (riverenza), jakož
i to další výše uvedené. A když si spolu trochu zatančí, opustí dáma kavalíra
v tanci a půjde si sednout na své místo. Takto by se postupně pokračovalo
až do ukončení popsaného tance.

DApoi d'haver dato la regola di tutti i movimenti, che intervengono
nel ballare la gagliarda; hò stimato che sia à proposito dare ancora
qualche breve regoletta cosi alla sfuggita intorno al ballo del piantone,
ò sia del favore. Questo ballo si fà in due modi; quanto al primo,
Il Cavalliero và à pigliare la Dama, è fatte insieme la Riverenza, passeggieranno
un poco per il ballo, si lascierà poi la Dama con le attioni dette di sopra, è
dapoi che havranno passeggiato è ballato à suo piacere, il Cavaliero si volterà all'incontro
della Dama, è faranno insieme la riverenza, poscia tornerà egli al
suo luogo, & la Dama in quel tempo passeggierà un poco; il che fatto piglierà
un'altro Cavaliero è faranno insieme le medesime attioni, si di riverenza come
d'altro di sopra detto, è ballato insieme qualche poco lascierà la Dama il Cavaliero
in ballo, & essa andrà al suo luogo à sedere. così seguirassi di man'in mano
insino che il detto ballo sia finito.

To, co se děje ve druhém způsobu, se od prvního trochu liší. Dělají se všechny již uvedené skutky,
ale tančí spolu dva kavalíři a dvě dámy. Po ukončení tančení se kavalíři
vrátí na své místo a dámy, které zůstávají v tanci, se chopí dalších dvou kavalírů.
Tančí spolu a pak i ony odejdou na své místo. A tak se
stále pokračuje tak jako výše, až do ukončení tance.

Quanto al secondo modo poco è differente dal primo, facendosi con le già dette attioni,
ma ballano insieme due Cavalieri, è due Dame, finito di ballare i Cavalieri
tornano al suo luogo, & le Dame restando in ballo ne pigliano due altri cavalieri,
& ballano insieme, è poi anch'esse al suo luogo se ne vanno, è cosi si
seguita sempre come di sopra, sino che il ballo sia finito.

Kategorie: Negri - Regole 2