55 - Avertimenti alle Donne

AVERTIMENTI ALLE DONNE.
REGOLA VLTIMA.
1)

Doporučení dámam.
Poslední pravidlo.

Když se tančící dáma vzdaluje, nikdy nezvedá rukama vlečku
šatů, protože je to na pohled nanejvýš ošklivé, s tou výjimkou, že by se
ocitla na tak těsném místě, že by nemohla pokračovat dál.
Má ale obdařit noblesou a elegancí první taneční krok, jímž se vzdálí, hrdě nese
tělo a jemně smýkne spodní sukní (faldiglia), kterou má pod
šaty; je to mnohem půvabnější, než ten další
zmíněný způsob.

Ballando la Donna nel ritirarsi, non alzarà mai con mani la coda,
ouer strascino della veste, perche fa bruttissima vista, eccetto s'ella
non si ritrouasse in luogo tanto angusto, che non potesse far di meno:
ma dandoci garbo nel ballare col primo passo che si ritira, & pauoneggiandosi
con la vita, sguinzandola alquanto con la faldiglia che portarà sotto
la detta veste, farà il medesimo effetto assai più gratiosamente, che nell'altro
modo detto.

Když pak odchází a loučí se, je třeba, aby se otočila zády
přímo ke své židli na vzdálenost půl paže, tam udělá poklonu
vůči muži, s nímž tančila. Dříve než se posadí, pozdraví
hlavou dámu, která je po její pravici. Když usedá,
nezvedá rukama vlečku šatů, ale tělem udělá patřičný pohyb
doleva a tímto efektem ji umístí pod židli. Pak se přiblíží
a usedne na půl židle, protože kdyby se posunula až dozadu,
spodní sukně by jí natolik vpředu pozvedla šaty, že osoby jsoucí naproti
by jí viděly až mezi nohy, když si však počíná tak, jak jsem řekl,
a usadí se v půli židle, šaty při tomto způsobu zůstanou rovně
se zemí a vůbec neodhalí ani pantofle. Tento způsob
provedení bude na pohled nejpůvabnější. Poté, až se dáma usadí, otočí
hlavu doleva a pozdraví další dámu, která je její sousedkou na této straně.

Quando poi si verrà licentiare, bisogna che si riduca con la schiena al
dritto della sua seggia distante intorno à mezo braccio, oue facendo la Riuerenza
all huomo col quale hauerà ballato, prima che si ponga à sedere; saluterà
col capo la Dama che le starà à man destra: & nell' assettarsi non
leui con le mani la coda della veste, ma con la persona faccia un sghinzo
alla parte sinistra, che con tal effetto verrà à porla sotto la seggia: poi accostandosi,
si assettarà nel mezo della seggia; perche se si tirasse indietro, la
faldiglia alzarebbe tanto la veste dinanzi, che le persone che stessero all'incontro,
gli vederiano insino mezo le gambe: ma stando lei, com'ho detto,
assettata nel mezo della seggia, la veste verrà à rimanere al pari della
terra, nè si mostraranno pur'anco in questo modo le pianelle: il qual modo di
stare farà gratiosissma vista: dopò, assettata ch'ella si sia, uoltandosi alla
sinistra con la testa, saluterà l'altra Dama che le starà à quella parte uicina.

Abych to uzavřel, musím ještě upozornit, že veškerá důležitost
dobrého tančení spočívá (kromě půvabu a hbitosti, které člověk musí mít)
v tom, člověk pozorně naslouchá hudbě, stejně tak dbá na to, jak je tanec sestaven,
a tančí v souladu s jeho tempem a misurou.

Con la qual conchiusione, non voglio restar d'auertire, che tutta l'importanza
del ben ballare consiste (oltre la gratia, & agilità che si deue possedere)
nello star'attento con l'orecchie al suono, come quello ch'è instrumento
del Ballo; & ballar à tempo, & misura di quello.

1) Tahle regola v originále očíslovaná není, ale protože je řazená jako poslední, přiřadila jsem jí číslo 55, abych dodržela původní pořadí.

Kategorie: Il Ballarino - Regole