60 - Spezzato Puntato - ND

PRAVIDLO LX.
O Spezzato Puntato.

REGOLA LX.
Dello Spezzato Puntato.

D. Pokud tento pohyb není velmi obtížný, chci se jej ihned naučit.

D. SE questo moto non è molto difficile, vò subito impararlo.

M. Tento se dělá stejným způsobem, který jsem ti ukázal
při pravidle o dělání Spezzato. Zbývá už jen to, že
pokud jej děláš levou, v závěru zmíněného Spezzato připojíš pravou nohu
a kvůli tomuto efektu zacílení1) nohy ve Spezzato, o němž je řeč, dostal
tento skutek název Spezzato puntato. Není tedy tak obtížný,
jak ses domníval. Nyní ti povím o Spezzato finto.

M. Questo si farà nel medesimo modo, si come t'hò mostrato
nella Regola di far lo Spezzato, altro non resta solo, che
se lo farai col sinistro, unirai al fin di detto Spezzato il piè destro;
& da questo effetto di puntare il piè al detto Spezzato, hà preso
quest'atto il nome di Spezzato puntato; che non è però tanto difficile,
quanto tu credevi. Hora dirotti dello Spezzato finto.

1) V originále použit výraz puntare – což znamená zaměřit, navést, nastavit, namířit, cílit, mířit puškou, zapíchnout, zabodnout.

Kategorie: Nobiltà - Regole