64 - Dattile - ND

PRAVIDLO LXIIII.
O Dattile, jak se dělá, & odkud má pocházet.

REGOLA LXIIII.
Del Dattile, come si faccia, & donde sia derivato.

D. Pane Mistře, prosím vysvětlete a vyložte mi,
jaký je původ tohoto Dattile a jak se má
dělat, poněvadž ve vyšem předchozím díle nebyl ani Dattilo,
ani Spondeo, ani Saffice, ani Destice, ani Corinto; já ale toužím
je znát.

D. SIGNOR Maestro, dichiaratemi, di gratia, & risolvetemi,
donde è derivato questo Dattile, & come dee esser
fatto, atteso che nell'altra opera sua, non v'era nè Dattilo,
nè Spondeo, nè Saffice, nè Destice, nè Corinto; però io desidero
di saperlo.

M. Tvá touha se mi vcelku líbí, nechci ti tedy zůstat dlužen schopnost
zmíněných pohybů ani pravdu o jejich původu. Nejdříve tedy
začnu s Dattile1) a povím ti, že je to jméno latinské a že je
použito ve verších Virgiliových i Ovidiových, které mají při recitaci
jednu dlouhou (longo) stopu a dvě krátké (brevi). Takže až ho budeš dělat, je vhodné při prvním
kroku (Passo) postrčit dopředu špičku nohy po způsobu Trabucchetto,
v době (tempo) jednoho úderu (battuta) hudby a následující další dva kroky (Passi)
máš udělat rychle (presti), totiž jeden na jednu minima, což tvoří
další úder (battuta). Nohy ovšem mají být rovně na zemi a první krok (Passo) máš provést s patřičným
půvabem a elegancí (gratia), Je to vlastně skutečný sled kroků (Seguito), má tak
být i nazýván a má být také prováděn, především
v Ballo del Fiore a v Contrapasso. Ještě však, můj synáčku, odpovím na otázku,
kterou jsi mi poloižl o původu tohoto jména, když už jsem ti poskytl
pravidlo o tom, jak ho máš provádět. Nyní ti povím, že jméno Dattile
je odvozeno od slova digito, což lidově řečeno souvisí s ukazovákem,
druhým prstem, který sousedí s palcem. Pravdou je, že tento
prst má tři články, z nichž jeden je dlouhý (lunga) a dva další
jsou krátké (brevi), maličké. A ten delší má na délku tolik,
co ty dva, jak lze dobře vidět; to mi posloužilo
jako pohnutka k odvození tohoto jména Dattile
od prstu. To ti postačí, udrž to dobře v paměti, nikdy
jsi od nikoho jiného nedostal vysvětlení, pouze že ode mě, protože já jsem jeho tvůrce.
A stejně tak ti postupně vysvětlím čtyři další, především
Spondeo.

M. Sommamente mi piace il desiderio tuo, però non vò restare di farti
capace de detti moti, & la ragione donde son derivati; onde in prima
comincierò dal Dattile, dicoti che questo nome è Latino, & và
fatto à i versi di Virgilio, come à quelli d'Ovidio, il quale ascandirlo
hà un piè longo, e due brevi, & cosi nel farlo, convien che il primo
Passo lo spingi innanzi in punta di piede à modo d'un Trabucchetto,
à tempo d'una battuta di Musica, & i due altri Passi sussequenti
gli hai da fare presti, cioè, d'una minima l'uno, che faranno
un'altra battuta spianando però i piedi in terra dando lor gratia à
far quel primo Passo, & questo è proprio il vero Seguito, & cosi
dee esser chiamato, & dee anco esser fatto, & massimamente nel
Ballo del Fiore, & del Contrapasso; però, figliuol mio, ti rispondo
al quesito che m'hai fatto, donde deriva questo nome, havendoti dato
la regola come l'hai da fare, ti dico hora, che questo nome di Dattile,
derivatur à digito, che volgarmente parlando è derivato dal
secondo dito, cioè quello presso al dito grosso. Et che sia il vero, detto
dito hà tre giunture, onde delle tre, una n'ha lunga, & due altre
ne sono brevi, cioè, più picciole, & tanto è quell'una di lunghez
za; quanto quelle due, si come ampiamente si vede hoggidì, & mi
surarle poi; & per questa ragione è derivato questo nome di Dattile
dal dito; & questo ti basta, & tiendo ben à memoria, che mai da
nessuno tu l'hai inteso, solo che da me, che sono l'inventore, & parimente
di mano in mano, ti dichiarerò l'altri quattro, & massime
lo Spondeo.

1) Daktyl, metrická stopa, která se skládá z jedné slabiky přízvučné (v časoměrném verši dlouhé) a dvou slabik nepřízvučných (či krátkých).

Kategorie: Nobiltà - Regole