Beccaria

thumb|right|300px|Crispin van de Passe II: ilustrace č. 26 pro Maneige Royal (A. de Pluvinel, 1623)

Carlo Beccaria
italský taneční mistr, zdatný tanečník, který se věnoval také výuce obratné jízdy na koni (volteggiare à cavallo)1). Podle Cesare Negriho, který jej uvádí v úvodu své taneční sbírky Nuove Inventioni di Balli ve výčtu nejproslulejších tanečníků své doby;, měl působit na dvoře Rudolfa II., proto o něm literatura občas hovoří jako o dvorním tanečním mistru císaře Rudolfa. V účetních císařských knihách se ale Beccariovo jméno nevyskytuje, je tedy možné, že šlo jen o krátkodobý pobyt a že Beccaria ve stálých službách císaře Rudolfa nebyl.

Beccaria se tanci učil u Cesare Negriho, který o něm zanechal ve zmíněné sbírce následující svědectví: "Carlo Beccaria Milánský, byl mým žákem, odešel pak na dvůr císaře Rudolfa, kde vyučoval tanci a kroužení na koni2) (volteggiare à cavallo) podle svých způsobů, barony a pány dvora vévody Ernesta3), a byl u těchto pánů velmi oblíben pro své schopnosti."4)

1) Pravděpodobně jde o renesanční podobu voltiže, která v té době představovala formu jezdeckého drilu a pohybových cvičení vzdělaných šlechticů a kavalírů.

2) Carlo Beccaria nebyl jediným tanečním mistrem, který se věnoval této obratnosti v jízdě na koni, jen Negri ve zmíněném výčtu znamenitých tanečníků své doby uvádí další: Stefano, syn Manzina z Bologne, Alessandro Barbetta, Giulio Cesare Lampugnano Milanese, Pietro Antonio Guascone, Antonio Aluigi Sovico, Giacomo Filippo Gravedona, Aurelio Melira, Gio. Paulo Porrone, Gio. Battista Sovico, Gio. Andrea Mellera, Annibale Bottinone.
U posledních osmi vzbuzuje Negriho komentář dojem, že se věnovali především voltiži, a kromě toho byli i zdatnými tanečníky gagliardy a dalších tanců.

3) Vévoda Arnošt Habsburský, mladší bratr Rudolfa II. Od roku 1576 vládl v Rakouském arcivévodství, r. 1590 se stal guvernérem regentem Vnitřních Rakous, r. 1592 mu král Filip II. Španělský svěřil vládu ve Španělském Nizozemí. Není jasné, na kterém vévodově dvoře Beccaria působil.

4) Překlad do češtiny H.T.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie | Taneční mistři