Bouquette - R

Využití: Rokoko, Květinový bál

Dansen voor het Haagse Hof c. 1765 (Dorothée Wortelboer)
G. Wilsim, Recueil de 24 Contredances Angloises Les Plus Usité… , dedié … Madame La Princesse Caroline d‘Orange et Nassau, 1755

Verze pro 3 páry:
část A (s repeticí)
1-6 první dáma zatočí doprava (cast off), 1. pán následuje, na 2. pozici – opačná místa (2. pár se posune nahoru)
5-8 první pár výměna místa
9-16 první pár totéž se 3. párem, ale dáma následuje pána

část B (s repeticí)
1-8 první pár v promenádním držení nad 1. pozici, tam se rozdělí a vnějškem (cast off) na 3. pozici
9-16 nahoře (2. a 3. pár) – chaine anglaise (right and left)

opakuje se 6x, každý pár tančí z 1. pozice 2x

Verze pro 2 páry:
část A (s repeticí)
1-6 první dáma zatočí doprava (cast off), 1. pán následuje, na 2. pozici – opačná místa (2. pár se posune nahoru)
5-8 první pár výměna místa
9-16 první pár totéž, ale dáma následuje pána nahoru na 1. pozici

část B (s repeticí)
1-8 první pár v promenádním držení dolů, vrátí se na 1. pozici, tam se rozdělí a vnějškem (cast off) na 2. pozici
9-16 oba páry – chaine anglaise (right and left)

opakuje se 6x, každý pár tančí z 1. pozice 3x

Kategorie: Revize