Branle d'Ecosse

Francouzsky branle d'Ecosse, česky skotský bránl.
Dochovalo se více skladeb s tímto názvem, v sudém i lichém rytmu, takže je možné, že se tančil ve více variacích.

Branle d'Escosse se zmiňuje i Arbeau; je to podle něj tanec v sudém rytmu, který se tančil zhruba před dvaceti lety, což vychází na 60. léta 16. století, a to ve svitě. Dvě části svity přímo popisuje ve své Orchésographii. Dnešní hudebníci oba Arbeauovy skotské bránly spojují do jediné skladby.

Skotský bránl se tančil ve Francii v době, kdy v ní pobývala Marie Stuartovna, královna Skotská, manželka následníka trůnu Františka a pozdějšího krále Františka II., na kratičkou dobu i královna Francie.

Kategorie: Encyklopedie