Branle simple

Je to kruhový tanec, jeden z nejjednodušších bránlů. Tančí se podobně jako branle double, s maličkou odchylkou:

místo dvojkroku doprava se tančí pouze jednoduchý úkrok s přísunem. To znamená - doleva vždy dva kroky, doprava vždy jeden krok.
Stejně jako u branle double si mohli zdatnější tanečníci tento jednoduchý tanec zpestřovat prolamováním.

Branle double a branle simple se často tančívaly spolu v jedné suitě. Zmiňuje se o tom i Arbeau v Orchésographii, kde k nim do jedné suity přiřazuje ještě Branle gayBranle de Bourgoigne.

Kategorie: Encyklopedie