Orchésographie

Titulní list Orchésographie

Jedna z nejlepších tanečních sbírek, která kdy byla napsána. Pochází z roku 1589 (druhé vydání roku 1596), jejím autorem je kanovník Thoinot Arbeau (vlastním jménem Jehan Tabourot).

Celý titul sbírky zní: Orchésographie et traicté en forme de dialogue, par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre & practiquer l’honneste exercicie des dances, což v českém překladu znamená Orchésografie a traktát ve formě dialogu, podle něhož všechny osoby se mohou snadno naučiti a provozovati počestné cvičení tanců.

Orchésographie se od jiných pramenů liší několika podstatnými rysy:
Je psána velmi čtivě, formou dialogu mistra Arbeaua a jeho žáka Capriola.1) Žák klade otázky, podobně jako by je kladl kterýkoli jiný zájemce o tanec, mistr na ně srozumitelně odpovídá. Arbeau tak vlastně vede dialog přímo s čtenářem. Arbeau zmiňuje i důležité podrobnosti: o způsobu chování, stylu tance, jak se postarat o slečnu, které se zatočila hlava, a jak o sukni, aby neukazovala příliš mnoho… Doporučuje například, aby si Capriol při výuce tance zpíval příslušnou melodii v duchu, zdůrazňuje tak muzikálnost jako důležitou vlohu dobrého tanečníka.

Zápis Branle double

Zápisy tanců přímo vyzývají k provedení: jsou provedeny pečlivě, přehledně a srozumitelně. Naprosto ojedinělý je způsob jejich zápisu přímo do notace; umožňuje to přesnou rytmickou rekonstrukci uvedených tanečních kroků.

Orchésographie podává svědectví o populárních tancích 16. století, které měla v oblibě prakticky celá Francie (dvorská společnost, šlechta, mešťanstvo i prostý lid). V Orchésographii se tedy můžeme dočíst, jak se tančila pavana, různé varianty gaillardy, basse danse2), courante, tourdion, volta, almanda po francouzském způsobu, Pavane d'Espagne, Canaries, moresca, různé bránly (sbírka jich obsahuje úctyhodný počet dvacet čtyři včetně gavoty)… a také mečový tanec Les Bouffons.

Orchésographie na internetu:
kopie a poněkud přehlednější přepis - ve francouzštině;
český překlad, jako součást diplomové práce Mikuláše Bryana.

1) Dialog mistra a žáka najdeme i ve druhé Carosově sbírce Nobiltà di Dame, tam je však dialog využit k vysvětlení pravidel (Regole), zatímco Orchésographie je jako dialog vedena celá.

2) O basse danse ovšem Arbeau říká, že už se dobrých čtyřicet či padesát let netančí, a spíše se pokouší o její rekonstrukci.

Kategorie: Encyklopedie