Moresca

Israel von Meckenem (144? - 1503): Morisca

Moresca, též morisca, bývá často zmiňována v historických pramenech. Tančívala se na vícero různých způsobů, mnohé z jejích forem neměly vlastně vůbec nic společného, kromě názvu a faktu, že většinou šlo o efektní podívanou a že tanečníci vždycky bývali muži.

Morisca mohla být mečovým tancem, při němž tanečníci mohli mít i začerněné tváře - někdy se název tance odvozuje od slova Maur; tedy moresca jako maurský tanec. Jindy šlo o tanečně-dramatické zpodobnění bitevních výjevů.

Na rytinách Israela von Meckenema je zachycen zcela jiný způsob tohoto tance. Několik tanečníků obratnými až pitvornými pohyby soupeří o pozornost a náklonnost dámy, která jakoby netečně stojí opodál či na vyvýšeném místě a v pozvednuté ruce drží prsten nebo jablko, jako zřetelný symbol přízně, kterou snad nakonec jednomu z tanečníků věnuje.

Popis morisky uvádí také ArbeauOrchésographii, ale příliš ji Capriolovi nedoporučuje. Také Baldassare Castiglione (1478 - 1529) v knize Dvořan upozorňuje, že moresca pro šlechtice není vhodná a že by ji neměli tančit na veřejnosti, leda v masce, nebo v soukromých prostorách.

Kategorie: Encyklopedie