Arbeau

Thoinot Arbeau (1520 - 1595)

Francouzský kanovník z Langres, vlastním jménem Jehan Tabourot (Thoinot Arbeau je anagram tohoto jména).

Roku 1589 vychází jeho Orchésographie, taneční sbírka psaná formou dialogu, který vede Arbeau s žákem Capriolem; Arbeau se tímto způsobem rozepisuje o tancích, s nimiž se během svého života seznámil. Některé z nich poznal a tančil už v dobách svých studií v Poitiers.

Arbeau nebyl tanečním mistrem, sám tance nevytvářel, ale zapsal je s chvályhodnou precizností. Díky tomu víme, co se v 16. století ve Francii tančilo v měšťanské společnosti, do níž Arbeau sám patřil.

Arbeaův přínos pro historii tance je jedinečný v tom, že byl prvním člověkem, který opravdu důkladně popsal i obecné či lidové tance - bránly1) Málokdo se totiž obtěžoval zapsat něco tak jednoduchého jako tanec sestávající z dvou kroků doleva a dvou kroků doprava. I později taneční mistři zapisovali raději svou vlastní tvorbu, než obecně rozšířené tance. V tomto ohledu se Arbeau vlastně stává prvním tanečním historikem, třebaže to asi nebylo jeho pravým záměrem.

1) O bránlech se zmiňují i jiné prameny a autoři, např. Antonius Arena, postrádají však Arbeuaovu preciznost.

Kategorie: Encyklopedie | Taneční mistři