Courante

Pod tímto názvem se skrývají dva naprosto rozdílné francouzské tance ze dvou různých epoch, shodují se pouze v názvu a lichém taktu.

V 16. století byla courante tancem veselým, skočným, s pantomimickou částí, v níž pán po společném úvodním tanci dámu opouští, pak se k ní vrací a uchází se o její přízeň a pozornost - zprvu neúspěšně, pak ji ovšem přesvědčí a oba dotančí spolu.
Robert Merle popisuje v knize Ples u vévodkyně soutěž o nejlepší pantomimu v tomto tanci. V historických pramenech jsem o podobné soutěži žádnou zmínku nenašla, vzhledem k oblibě tohoto tance, výrazovým možnostem, které nabízí tanečníkům, a zábavné podívané, kterou poskytuje zase přihlížejícím, je ale velice pravděpodobná.
I Arbeau v Orchésographii popisuje hravou a pantomimickou formě courante a píše, že za jeho mladých let se tančívala v provedení tří párů, kde se tři mladící zvprvu neúspěšně a posléze úspěšně ucházejí o přízeň o svých dam.

O tom, že courante byla oblíbeným tancem, svědčí i fakt, že se dochovalo mnoho skladeb s tímto názvem. Terpsichore Musarum, dílo Michaela Praetoria z roku 1612, obsahuje 162 courant!

Barokní courante 17. století je zcela jiná. Je to tanec vznosný, pomalý a důstojný, říkalo se mu doktorský tanec. Barokní courante byla určena pro sólový pár, tančívala se na plesích; jako první tančil zpravidla královský pár, a po něm postupně další páry, opět sólově, podle svého hierarchického postavení.

Vraťme se však k renesanční courantě.
Pro zvláštnost svého kroku není tancem zrovna snadným, už Arbeau říká v Orchésographii svému žáku Capriolovi, že dnešní mladíci neznají a  neučí se ani simple ani double (čímž myslí speciální skočné kroky z couranty), že tančí, co je napadne a spokojují se s průměrem.

Provedení kroků renesanční couranty

Kroky jsou měkké skočné, houpavé, dobře vypérované v dopadech.
Tančí se v celém taktu (tak je označen v Orchésographii) – na jeden takt připadají 2 simple nebo 1 double.

rozepsáno na doby:

simple:
1. doba - krok LN, s malým přednožením PN1), pak odraz a
2. doba - vypérovaný doskok na obě nohy
3. doba - krok PN, pak odraz a
4. doba - vypérovaný doskok na obě nohy

double:
1. doba - krok (poskok) na LN s přednožením PN
2. doba - krok (poskok) na PN s přednožením LN
3. doba - došlápnutí a poskok na LN s přednožením PN
4. doba - vypérovaný doskok na obě, pak se pozvedá LN vpředu

Kroky na sebe plynule navazují, počáteční poskoky s přednožením rytmicky vycházejí na konec předchozího taktu (resp. na předtaktí).

1) Arbeau tu nepoužívá výraz Pied en l'air ani gréve, hovoří však o tom, že se noha "staví" do kroku.

Kategorie: Encyklopedie