Terpsichore Musarum

Múza Terpsichoré na rytině z Virgil Solis, Norimberk 1562

Roku 1612 vydává hudební skladatel Michael Praetorius dílo nazvané Terpsichore Musarum. Tato obsáhlá publikace (311 skladeb) sestává, jak uvádí titulní list, z francouzských tanců - Französischen Däntzen. Nalezneme tu 21 bránlů (bransles), 13 tanců se zvláštními jmény, 162 courant (Couranten), 48 volt, 37 baletti, 3 pasamezzi, 23 gaillard a 4 reprinsy (Reprinsen).

Terpsichore Musarum vychází v době, kdy renesance má už svůj rozkvět za sebou, pozvolna dožívá a přechází v baroko, které svou formu výrazu teprve hledá. Není jisté, nakolik si byl Praetorius této pozvolné přeměny vědom, v každém případě zachytil ve své sbírce tance doznívající epochy, které krátce nato vymizely z obliby a ustoupily novému stylu.

Stejně jako Arbeauova Orchésographie obsahuje i Terpsichore množství tanců lidového původu - především bránlů (bransles), které často poukazují na regionální původ (Poitou, Villages, Bretagne atd.). Najdeme v ní ale i moderní kusy, jejichž titul nás jakoby uvádí do baletního stylu francouzského dvora (ballet de cour) a připomíná barevnou nádheru kostýmů a oblečení balletních Entrées: ballet Amazonek, Kohoutí, Čarodějný atd.

Terpsichore musarum neobsahuje popisy tanců, není to sbírka tanců, ale hudby.

Kategorie: Encyklopedie