Praetorius

thumb|220px|right|Michael Praetorius Michael Praetorius (1571 - 1621)
Německý hudební skladatel a teoretik, jeden z nejvýznamnějších hudebníků přelomu 16. a 17. století.

Jeho nejvýznamnější traktát nese název Syntagma musicum. Praetorius se v něm zabývá antickou a církevní hudbou a předkládá své obsáhlé vědomosti o instrumentačním umění celé Evropy.

Nás však zajímá hlavně taneční hudba, které se Preatorius rovněž věnoval. Roku 1612 vydal dílo nazvané Terpsichore Musarum, úctyhodnou publikaci, která obsahuje 311 skladeb - hudbu k francouzským tancům (Französischen Däntzen).

Praetorius v titulním listu dodává: tak jak byly hrány ve Francii tanečními mistry (nebo pro knížecí tabule) nebo jen 'convivius' samy pro potěšení; tím jednak udává své prameny a zároveň se snaží podpořit prodejní úspěch své publikace.

V Praetoriově době byly německé dvory silně ovlivněny francouzským uměním; francouzská taneční hudba měla v Německu velký úspěch. Na dvoře vévody von Braunschweig se Praetorius seznámil s francouzským tanečním mistrem Anthoine Emeraudem, a jeho prostřednictvím i s francouzskými tanci. Roku 1610 se Praetorius na dvoře von Wolfenbüttel (kde působil jako kapelník) poznal s dalším francouzským umělcem. Byl jím Pierre-Francisque Caroubel, houslista italského původu, který získal roku 1583 francouzskou státní příslušnost. Praetorius se tedy mohl opírat o znalosti francouzského tanečního mistra i význačného francouzkého hudebníka, člena Chambre du Roi.

Kategorie: Encyklopedie