Candida Luna - IB

CANDIDA LUNA
CASCARDA;
ku chvále vynikající paní,
paní Laury Lanti Cenci,
ušlechtilé paní Římské.

CANDIDA LVNA
CASCARDA;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIG. LAVRA LANTI CENCI,
Gentildonna Romana.

Tato Cascarda začíná
(osoby stojí proti sobě, jako je tomu u
Alta Regina) tím, že spolu dělají Riverenza
minima
, se čtyřmi Trabuchetti, začínají
levou nohou. Pak udělají tři Seguiti spezzati, dva
po kruhu a jeden v točení doleva, a Cadenza
pravou nohou naproti sobě. Pak zamíří ve výhledu doleva a udělají
jeden Seguito spezzato levou nohou a Riverenzu pravou,
totéž ještě udělají opačně doprava. Potom udělají dva
Passi trangati v natáčení (fiancheggiati) dozadu, dvě Riprese a jeden Trabuchetto
levým bokem dovnitř, začínají levou. Totéž
udělají ještě doprava a začínají pravou. Pak udělají doleva
dvě Riprese, dva Trabuchetti, jeden Seguito spezzato v točení doleva
a Cadenza pravou naproti sobě, doprava udělají tytéž Riprese,
Trabuchetti, Seguito spezzato v točení doprava, začínajíce pravou
a Cadenza levou.

Principiarassi questa Cascarda,
(stando le persone all'incontro, come si ha in quello
d'Alta Regina,) col far'insieme la Riuerenza
minima, con quattro Trabuchetti, principiando
col piè sinistro: faranno poi tre Seguiti spezzati, due
in ruota, & uno volto alla sinistra, con la Cadenza
col piè destro incontro: dopo voltandosi alla sinistra in prospettiua, faranno
un Seguito spezzato col piè sinistro, & la Riuerenza col destro: il
medesimo faranno anco alla destra per contrario: dopo ciò faranno due
Passi trangati fiancheggiati indietro, con due Riprese, & un Trabuchetto
col fianco sinistro per dentro, principiando col sinistro. Il medesimo
faranno anco alla destra, principiando col destro; poi faranno alla sinistra
due Riprese, due Trabuchetti, un Seguito spezzato volto alla sinistra,
& la Cadenza col destro incontro: alla destra faranno l'istesse Riprese,
Trabuchetti, & Seguito spezzato volto alla destra, principiando col destro,
& la Cadenza col sinistro.

Ve druhé části se uchopí pravou rukou a udělají dva Seguiti
spezzati
a čtyři Trabuchetti doleva, začínají levou nohou,
a totéž udělají od pravé doprava, v držení za levou ruku.
Potom udělají jeden Seguito spezzato doleva
a Riverenzu pravou nohou, jeden další doprava a Riverenzu
pravou nohou, jeden další doprava a Riverenza levou. Když jsou tyto
skončeny, pokračují dvěma Passi trangati v natáčení (fiancheggiati) dozadu, dvě
Riprese a jeden Trabuchetto levým bokem dovnitř. Potom udělají
jeden Seguito spezzato doprava pravou nohou a Riverenzu levou,
totéž udělají doleva a Riverenza pravou. Znovu pak udělají dozadu
dva Passi v natáčení (fiancheggiati), tak jako výše, dvě Riprese
a jeden Trabuchetto obrácený pravým bokem dovnitř. Doleva
udělají dvě Riprese, dva Trabuchetti, jeden Seguito spezzato v točení
doleva, začínají levou a Cadenzu pravou, totéž
dělají opačně doprava, začínají pravou.

Nel secondo tempo, pigliaranno la Fè destra, facendo due Seguiti
spezzati, & quattro Trabuchetti alla sinistra, & principiando col piè
sinistro: il medesimo, principiando col destro, & pigliando la Fè sinistra,
faranno alla destra. Dopo ciò, faranno un Seguito spezzato alla sinistra,
con la Riuerenza col piè destro, & un' altro alla destra, con Riuerenza
col piè destro, & un'altro alla destra con la Riuerenza col sinistro: questi
finiti, seguiranno con due Passi fiancheggiati indietro trangati, & due
Riprese, & un Trabuchetto col fianco sinistro per dentro: Dopò faranno
un Seguito spezzato alla destra col piè destro, con la Riuerenza col sinistro;
& il medesimo faranno alla sinistra, con la Riuerenza col destro: indietro
poi torneranno à fare due Passi fiancheggiati, come di sopra, con due Riprese,
& un Trabuchetto voltando il fianco destro per dentro: alla sinistra
faranno due Riprese, due Trabuchetti, & un Seguito spezzato volto
alla sinistra, principiando col sinistro, & la Cadenza col destro: l'istesso
faranno alla destra per contrario, principiando col destro.

V poslední části udělají dva Passi presti a Cadenzu doleva,
totéž udělají doprava. Potom naproti sobě udělají čtyři
Trabuchetti, jeden Seguito spezzato v točení doleva, začínají
levou, a Cadenzu pravou. Znovu pak udělají tytéž
věci, které byly dělány ve druhé části, začínají
od Seguito spezzato doleva a Riverenza
pravou; udělají to doleva
i doprava. V závěru tohoto zůstanou
naproti sobě ještě zakončí
Cascardu tím, že
udělají Riverenzu.

Nell'ultimo tempo, faranno due Passi presti, & la Cadenza alla sinistra:
& i medesimi faranno alla destra: dopò incontro faranno quattro
Trabuchetti, & un Seguito spezzato volto alla sinistra, principiando col
sinistro, & la Cadenza col destro: Tornaranno poi à far' le medesime
cose che haranno fatte nel secondo tempo, principiando
dal Seguito spezzato alla sinistra, & la Riuerenza
col destro; & questo faranno sì alla sinistra, come
alla destra: al fine delle quali, restando
all'incontro, finiranno
anco la Cascarda con
il far la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance