Cervera manuscript

Isabela Kastilská, 1451 - 1504, královna španělská (kastilská a aragonská)

Česky bychom ho mohli nazvat Rukopis ze Cervery.

Tento rukopis pochází zhruba z roku 1496 a je uložen v Archive Municapal de Cervera, odtud pochází i jeho název. Má sestávat z pouhých čtyř listů a obsahuje zápisy několika španělských tanců 15. století, stylem podobných burgundským tancům té doby, tedy vznešeným a důstojným Basse dances.

Podobně jako u Bruselského rukopisu autora neznáme. Rukopis ze Cervery je především paměťovou pomůckou, ne taneční příručkou. Jeho zvláštností je styl zápisu, využívající grafických značek.

Na internetu: Cervera manuscript - kopie.

Kategorie: Encyklopedie