Chestnut - R

Využití: Renesance, Květinový bál

Chestnut or Doves Figary~~
Zapsán ve sbírce Johna Playforda The English Dancing Master 1651, a pak ještě v 8 dalších, až do roku 1690.
Anglický řadový kontratanec pro tři páry páry (longways for six).
Rekonstrukce: Hana Tillmanová, 2007 (2013)

Provedení

1. SLOKA
1-2 pán vede svou dámu dopředu jedním double a jedním double dozadu
3-4 totéž znovu
5-6 páni v řadě couvnou, dámy rovněž, pak jdou dopředu a vymění si místa,
7-8 páni utvoří kroužek, dámy také – a krouží (po směru HR), skončí opět v řadách proti sobě
9-12 jako 5-8, skončí na původních místech

2. SLOKA
1-2 partneři – sides (výměna místa nebo rameny k sobě)
3-4 totéž znovu (LR k sobě)
5-6 stejně jako v 1. sloce řady couvnou od sebe a projdou se,
7-8 pak se dělá průplet – páni spolu a dámy spolu; 1. pán a 1. dáma skončí na 3. pozici
9-12 jako 5-8, skončí na původních pozicích

3. SLOKA
1-2 partneři armes (zátočka za pravé předloktí), skončí na svém místě
3-4 totéž, ale jdou doprava a dotýkají se levým předloktím
5-6 stejně jako v 1. sloce řady couvnou od sebe a projdou se
7-8 1. pán vede svou dámu středem dolů (lead down), tito skončí na 3. pozici – ostatní je v zástupu následují
9-12 obdobně jako 5-8, skončí na původních pozicích (ti, co jsou na 1. pozici, jdou cast off...)

Kategorie: Revize