Chiara Stella - IB

thumb|250px|right|Il Ballarino: vyobrazení k tanci Alta Regina

CHIARA STELLA
CASCARDA;
ku chvále slovutné paní
paní Olimpie Cuppis
de' Massimi,
ušlechtilé paní římské.

CHIARA STELLA
CASCARDA;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIGNORA OLIMPIA CVPPIS
DE' MASSIMI,
Gentildonna Romana.

Osoby stojí naproti sobě, jako je
tomu na obrázku Alta Regina, udělají spolu
malou poklonu (Riverenza minima) a pak v kruhu udělají osm
Seguiti spezzati, jednu Scambiatu doleva
a Cadenzu levou nohou proti sobě. Pak udělají
čtyři Trabuchetti, dva Passi trangati,
totiž v natáčení (fiancheggiati) a stahují se přitom zpět, dvě Riprese, dva Trabuchetti
doleva a jeden Seguito spezzato v točení doleva, vše začínají
levou. Pak naproti sobě udělají Cadenzu pravou. Udělají
ještě jednou tytéž Riprese, Trabuchetti a Seguito v točení doprava,
začínají pravou a proti sobě udělají Cadenzu levou.

Standosi le persone all incontro, come si
ha nel disegno d'Alta Regina, faranno insieme
la Riuerenza minima; dopò in ruota faranno otto
Seguiti spezzati, una Scambiata alla sinistra,
& la Cadenza col piè sinistro all'incontro: poi faranno
quattro Trabuchetti, con due Passi trangati,
cioè ritirati fiancheggiati, & due Riprese, due Trabuchetti alla
sinistra, & un Seguito spezzato volto alla sinistra, principiando ogni
cosa col sinistro; poi faranno la Cadenza con il destro in contro: faranno
anco le medesime Riprese, & Trabuchetti, & Seguito volto alla destra,
principiando con il destro, & facendo la Cadenza col sinistro incontro.

Variace samotného muže, a společná.
Muž samotný udělá dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu, dva
Passi presti, dva Trabuchetti, Seguito spezzato v točení
doleva a Cadenzu pravou nohou naproti dámě. Pak udělá znovu
další dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu, dva Passi presti,
dva Trabuchetti, Seguito spezzato v točení doprava
a Cadenzu levou nohou proti dámě, tak jako výše.

Mutanza dell'Huomo solo, & insieme.
L'Huomo solo farà due Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi, due
Passi presti, con due Trabuchetti, & un Seguito spezzato volto alla
sinistra, & la Cadenza col piè destro all'incontro. Dopò tornarà à
fare due altri Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi, & due Passi presti,
con due Trabuchetti, un Seguito spezzato volto alla destra, & la
Cadenza col piè sinistro all'incontro, come di sopra.

Spolu udělají čtyři Trabuchetti, dva Passi trangati v natáčení (fiancheggiati)
dozadu, jako v Barrieře, potom udělají doleva dvě Riprese,
dva Trabuchetti, Seguito spezzato v točení doleva a Cadenzu
pravou proti sobě. Doprava pak udělají tytéž Riprese,
Trabuchetti
a Seguito spezzato, ale v točení doprava, a Cadenzu
levou naproti sobě.

Faranno insieme quattro Trabuchetti, due Passi trangati fiancheggiati
indietro, come à Barriera: poi faranno alla sinistra due Riprese,
due Trabuchetti, con un Seguito spezzato volto alla sinistra, & la Cadenza
col destro incontro: alla destra poi faranno le medesime Riprese,
Trabuchetti, & Seguito spezzato, ma volto alla destra, con la Cadenza
col sinistro incontro.

Variace samotné dámy, a společná.
Dáma udělá všechno to, co dělal muž. Potom
spolu udělají i to, co dělali ve variaci uvedené výše.

Mutanza della Dama sola & insieme.
La Dama farà tutto quello che harà fatto l'Huomo; dopò la quale
insieme faranno pur l'istesso che haranno fatto nella mutanza sopradetta.

Potom se uchopí pravou rukou a udělají dva Passi presti, dva
Trabuchetti, dvě Riprese, další dva Trabuchetti, začínají
levou nohou. Pak se pustí a udělají Seguito spezzato
v točení doleva a Cadenzu pravou. Mění si místa. Totéž
dělají opačně v držení za levou ruku a oba se vrátí
na své místo. Naproti sobě pak udělají čtyři Trabuchetti, dva
Passi trangati dozadu v natáčení (fiancheggiati), jako v Barrieře.
Pak udělají doleva dvě Riprese, dva Trabuchetti, Seguito spezzato v točení
doleva a Cadenzu pravou naproti sobě. Tytéž Riprese
a Trabuchetti udělají doprava, Seguito spezzato doprava,
a Cadenzu levou. Nakonec zůstanou proti sobě, jako když
začínali, a uzavřou Cascardu tím, že udělají Riverenzu
mimo hudbu.

Dopo ciò pigliaranno la Fè destra, & faranno due Passi presti, due
Trabuchetti, con due Riprese, & due altri Trabuchetti, principiandoli
col piè sinistro: poi lasciando detta Fede, faranno un Seguito spezzato
volto alla sinistra, & la Cadenza col destro, combiando luogo. Il medesimo
faranno pigliando la Fè sinistra per contrario, ritornando ogn'
uno al suo luogo. Incontro faranno poi quattro Trabuchetti, & due
Passi trangati indietro fiancheggiati, come à Barriera; alla sinistra faranno
poi due Riprese, due Trabuchetti, con un Seguito spezzato volto
alla sinistra, & la Cadenza col destro incontro: le medesime Riprese,
& Trabuchetti faranno alla destra, con un Seguito spezzato alla destra,
& la Cadenza col sinistro, restando nel fine all'incontro come haueranno
principiato, & conchiudendo la Cascarda con il far la Riuerenza
contra tempo.

Kategorie: Il Ballarino - tance