Childgrove - R

Využití: Renesance, Western, Pirátská tancovačka

Zapsán v Playfordově sbírce vydané roku 1701, a pak ještě v sedmi dalších, až do r. 1728.
Řadový progresivní kontratanec pro libovolný sudý počet párů (longway for as many will).

Provedení
1-2 sides PR – partneři spolu
3-4 back to back – partneři spolu
5-6 sides PR – dámy spolu, páni spolu
7-8 back to back – dámy spolu, páni spolu

9-10 první pár – sólová otočka (symetricky – pán doleva a dáma doprava), dojdou vnějškem na 2. pozici (tzv. "velký cast"); 2. pár postoupí na 1. pozici
11-12 první pár na 2. pozici – zátočka za obě ruce

celá figura s 2. párem (the whole Figure with the 2. Cu., tzv. "dvojitý preclík")
13 první pár (z 2. pozice) projde křížem na 1. pozici; 2. pár jde vnějškem na 2. pozici (cast off)
14 druhý pár (z 2. pozice) projde křížem na 1. pozici; 1. pár jde vnějškem na 2. pozici (cast off) 15-16 totéž

To celé se stále opakuje.

Kategorie: Revize